99 redenen waarom 2018 een goed jaar was

De eerste sombere terugblikken naar 2018 kunnen we alweer lezen. Tijd voor wat balans, vinden we bij World’s Best News. Wij zetten voor jou onze mooiste, meest bemoedigende en inspirerende nieuwsberichten van 2018 op een rij. 

We werden optimistischer

1. Een nieuw onderzoek onder jongeren wereldwijd laat zien dat jonge mensen opvallend optimistisch zijn over hun toekomst, vooral in ontwikkelingslanden. Negen op de tien jongeren in landen als Kenia, Mexico, Nigeria en India zijn positief over de weg die nog voor hen ligt. Jongeren in Westerse landen zijn minder optimistisch. Dit heeft deels te maken met hun onwetendheid over wereldwijde vooruitgang. Bron: Guardian, Ipsos

2. Nederlanders zijn positiever gaan denken over vooruitgang in ontwikkelingslanden. Vergeleken met vorig jaar weten meer Nederlanders dat mensen in ontwikkelingslanden welvarender zijn dan tien jaar geleden. De meerderheid denkt echter nog altijd dat de armoede even groot bleef of erger werd. Bron: Motivaction

3. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel had een opvallend optimistische toon in haar nieuwe beleidsnota over de koers van het ministerie in de komende regeerperiode. ‘Niet eerder’, zo begint de nota, ‘was er binnen één generatie zoveel verbetering in leefomstandigheden voor zo’n groot deel van de wereldbevolking als in de afgelopen 25 jaar.’ Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

4. In het boek ‘Feitenkennis’, dat begin 2018 uitkwam, laat wijlen Hans Rosling zien dat de wereld er beter voor staat dan ooit. Het boek werd door de Nederlandse media onthaald als een ‘opbeurend zelfhulpboek voor helder denken’. Bron: Gapminder

5. Bij haar zeventigjarig bestaan stond Amnesty International stil bij de vooruitgang van mensenrechten wereldwijd. Conclusie: hoewel we er nog lang niet zijn, is de vooruitgang die we sinds 1948 hebben geboekt, indrukwekkend. Bron: Amnesty International

We werden gelukkiger
(en bleven dat)

6. Tot grote verbazing van de onderzoekers zélf, blijken ouderen in Nederland vol lof over de zorg die ze genieten. Bron: het Grote Zorgonderzoek van KBO-PCOB, de grootste seniorenvereniging van Nederland.

7. De meeste bewoners in verpleeghuizen ervaren voldoende ruimte voor romantisch en seksueel contact. Er zijn vrijwel geen klachten over intimiteit in het Nederlandse verpleeghuis. Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

8. Nederland stond in 2018- net als het jaar ervoor – op de zesde plek van de gelukkigste landen in de wereld. Mensen in Finland zijn het gelukkigst. Bron: Verenigde Naties

9. Wereldwijd daalde het aantal zelfdodingen: met 29% sinds het jaar 2000. In aantallen pleegden sinds de eeuwwisseling 2,8 miljoen minder mensen zelfmoord. Meerdere factoren spelen hierbij een rol. Zo hebben meer mensen de vrijheid om met iemand naar eigen keuze te trouwen en ook is de zekerheid rond werk en wonen toegenomen. Ook preventieve maatregelen dragen bij aan de daling. Bron: The Economist

We werden gezonder

10. Het gaat goed met de strijd tegen aids. Minder mensen raken besmet met hiv, minder mensen gaan dood aan aids, mensen met hiv leven langer en steeds meer mensen hebben toegang tot goede medicijnen. Bron: UNAIDS

11. In Zuid-Afrika ging de daling van het aantal nieuwe hiv-besmettingen het snelst. Er werden maar liefst 44% minder infecties waargenomen in zeven jaar. Bron: UNAIDS

12. Twintig gevallen van polio werden er wereldwijd dit jaar geteld. Dat is niet alleen een ongelofelijk laag aantal, het is ook wereldnieuws. Ter vergelijking: in 1988 kwamen er ieder jaar nog 350.000 nieuwe gevallen van polio bij, een vreselijke ziekte die bij kinderen verlamming in de benen of armen veroorzaakt. Bron: WHO

13. In 1985 leden nog 5,4 miljoen mensen wereldwijd aan lepra. In 2018 waren dat ongeveer 216.000 mensen; een daling van 96%. We danken dat succes vooral aan intensieve bestrijdingsprogramma’s: vroege opsporing en behandeling met effectieve medicijnen. Bron: WHO

14. Mazelen, één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan, was in 1980 nog de oorzaak van 2,6 miljoen doden per jaar. In 2015 stierven nog 134.000 kinderen aan de ziekte; een daling van bijna 80%. Bron: WHO

15. Ook de strijd tegen tuberculose werpt haar vruchten af: succesvolle vaccinatiecampagnes voorkwamen tussen 2000 en 2018 meer dan 49 miljoen sterfgevallen. Het aantal mensen met hiv dat overleed aan tuberculose daalde in deze periode met 44 %, het sterftecijfer voor mensen zonder hiv ging 29% omlaag. Bron: WHO

16. Kenia werd afgelopen jaar vrijgesteld van Dracunculias, een ziekte die maar weinig mensen kennen, maar waar in de jaren tachtig nog 3,5 miljoen mensen door werden getroffen. In 2017 waren het er dertig. Bron: WHO

17. De WHO verklaarde Paraguay dit jaar officieel vrij van malaria. Ook wereldwijd hebben we de laatste decennia een immense vooruitgang geboekt in de strijd tegen deze ziekte. Het aantal malariadoden daalde tussen 2000 en 2015 bijna met de helft. Bron: WHO

18. Steeds minder mensen in de wereld lijden aan de dodelijke slaapziekte. Werden er in 1998 nog 40.000 gevallen geteld, in 2015 waren dat er nog maar 2.804. Tussen 2000 en 2012 constateerde de WHO een daling van 73%. Bron: WHO

We kunnen ons beter beschermen tegen ziektes

19. Wereldwijd kregen 25 miljoen mensen een nieuw choleravaccin en startte de grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis. Bron: UNICEF

20. 2,6 miljard mensen kregen de afgelopen kwarteeuw toegang tot veilig drinkwater. Anno 2018 beschikt meer dan 90% van de wereldbevolking over water uit schone pijpleidingen en putten. Bron: WHO

21. India zette in 2018 het grootste sanitatieproject ooit voort. Het land bouwde sinds 2014 naar schatting meer dan 80 miljoen toiletten. De afgelopen 28 jaar kregen maar liefst 2,1 miljard mensen toegang tot sanitaire voorzieningen. Bron: WHO

22. Ontwikkelingsorganisatie BRAC liet weten dat ze in negen jaar tijd meer dan vijf miljoen huishoudens in Bangladesh van een toilet te hebben voorzien. Het aantal sterfgevallen door diarree daalde hierdoor in twee decennia met maar liefst 90%. Bron: BRAC

23. Sinds 2000 bleven meer dan 50 miljoen kinderen in leven omdat ze werden gevaccineerd. Was in 1960 nog vrijwel niemand gevaccineerd tegen difterie, tetanus en kinkhoest, op dit moment is 86% van alle kinderen hiertegen gevaccineerd. Bron: Our World in Data, WHO

24. Samen met betere medische zorg, meer schoon drinkwater en een afname van honger en armoede zorgen vaccinaties voor een enorme daling van het aantal kinderen dat op jonge leeftijd overlijdt. Zowel de kinder- als de babysterfte daalde in de laatste 28 jaar met meer dan de helft. De afname ging het snelst bij kinderen van één maand tot vijf jaar: hier daalde de sterfte met 62%, van 12,7 miljoen naar 5,6 miljoen. De sterfte onder pasgeborenen daalde met 49%. Zeker meer dan 100 miljoen kinderen zijn door deze dalende kindersterfte blijven leven. Bron: WHO

25. Ook in 2018 kregen weer meer mensen toegang tot goede en betaalbare zorg. Bijna 4 miljard mensen zijn inmiddels gegarandeerd van een goede toegang tot een gedegen dokterspost in de buurt en tot preventieve vaccinaties tegen ziektes als polio, mazelen en tuberculose. Bovendien hebben zij altijd goede, betaalbare medicijnen tot hun beschikking. Bron: WHO

26. Zelfs in een land in oorlog kunnen we kinderen tegen ziektes beschermen. Het lukte internationale hulporganisaties, samen met de Jemenitische regering, om in 2018 grote epidemieën buiten de deur te houden. Vanzelf ging dat niet. Zo werden maar liefst vijf miljoen kinderen in Jemen gevaccineerd tegen polio en 370.000 kinderen tegen mazelen. Meer dan 6000 gezondheidswerkers vaccineerden 2,7 miljoen kinderen tegen difterie. Ook lukte het om de cholera-epidemie te stoppen door ‘cholera-gezondheidswerkers’ te trainen en door orale rehydratie-klinieken en behandelcentra voor diarree te openen. Bron: WHO

27. Mede dankzij nauwkeurige weersvoorspellingen is het aantal cholerabesmettingen in Jemen in het afgelopen jaar met 95%  afgenomen. Bron: Unicef

28. In 2018 lanceerden een aantal VN-organisaties het plan om voor 2030 een volledig einde te maken aan rabiës, hondsdolheid. Hondsdolheid is goed te bestrijden door grootschalige vaccinatie van honden. Uit Europa is rabiës vrijwel verdwenen Bron: VN

29. Kindersterfte door malaria kan sterk worden teruggedrongen met behulp van een ‘eenvoudige’ zetpil. Dat blijkt uit een proef die het afgelopen jaar in Zambia is uitgevoerd. Tijdens de pilot ging het aantal sterfgevallen van kinderen met een ernstige vorm van malaria omlaag van 8 % naar 0,25%. Drie kinderen overleden: 94 minder dan werd verwacht. Bron: MMV

De wereld werd veiliger

30. Er gingen in 2018 weer minder mensen dood door oorlog. Het aantal sterfgevallen als gevolg van conflicten tussen staten ligt nu 32% lager dan in 2014. Als je nog verder uitzoomt, is de vooruitgang nog beter te zien. Eind jaren veertig stierven wereldwijd 20 op de 100.000 mensen door oorlogsgeweld. In 2018 vielen wereldwijd minder dan 2 oorlogsdoden per 100.000 mensen. Eind jaren ‘40 was de kans om in een oorlog om te komen dus tien keer zo groot als nu. Bron: Journal of Peace Research

31. In Herat, de dodelijkste provincie van Afghanistan, werd in 2018 de allerlaatste landmijn geruimd. Bijna 80% van het land is nu mijnenvrij. Bron: Reuters

32. Ondanks alle dreigende taal van Trump, is in zeven jaar tijd het aantal kernwapens met een derde afgenomen. De teller staat in 2018 op 14.000 kernwapens ten opzichte van 22.000 in 2010. En dat is nog maar een fractie van de 70.000 die halverwege de jaren tachtig lagen opgeslagen. Bovendien tekenden 115 landen recent een verdrag tégen nieuwe kernwapens en vóór de vernietiging van het bestaande arsenaal. Bron: SIPRI

33.
Geloof het of niet, maar sinds 35 jaar is de criminaliteit in Nederland niet meer zo laag geweest als afgelopen jaar. Op elke duizend inwoners registreerde de politie 49 misdrijven. Dat was in 2001 en 2002 nog bijna het dubbele: 93 per duizend inwoners. In heel West-Europa is een kentering in veiligheid te zien sinds het millennium. Steeg het aantal misdrijven gestaag vanaf 1960, inmiddels zijn we na een piek rond 2000 terug op het criminaliteitsniveau van 1980. Bron: CBS

34. Aartsvijanden Eritrea en Ethiopië ondertekenden in 2018 een vredesverdrag, wat het einde betekende van een twintigjarige oorlog en duizenden families weer met elkaar herenigde. Bron: BBC

35.
Het aantal slachtoffers door clustermunitie is afgelopen jaar wereldwijd gedaald. Vooral in Syrië waren veel minder dodelijke slachtoffers. De Cluster Munitie Coalitie (CMC) noemt de naleving van het verdrag tegen clustermunitie, tien jaar na de eerste handtekeningen, ‘buitengewoon indrukwekkend’: ondertekenaars hebben al 99% van hun voorraden clustermunitie vernietigd. in totaal zijn meer dan 1,4 miljoen clustermunitiebommen en 177 miljoen submunities vernietigd. Bron: CMC

36. Maleisië schafte dit jaar de doodstraf voor alle misdaden af ​​en stopte alle lopende executies. In 1945 hadden nog maar 8 landen de doodstraf afgeschaft. Nu wordt de doodstraf in 155 van alle 195 landen niet meer uitgevoerd. Bron: SMH, Amnesty International

Kinderen, vrouwen en seksuele minderheden kregen meer rechten

37. Het afgelopen decennium zijn maar liefst 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen. Tien jaar geleden trouwde nog een op de vier meisjes voor haar achttiende, nu is dat een op de vijf. Bron: Unicef

38. In Bangladesh overtuigde de zestienjarige Sazeda ouders om hun dochters niet uit te huwelijken. Sazeda heeft zo al meer dan honderd jonge meisjes voor een gearrangeerd huwelijk behoed. Bron: Volkskrant

39. Costa Rica werd het 27e land waar de vrijheid bestaat om te trouwen met wie je maar wil: het Hooggerechtshof haalde een streep door een wet die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht verbiedt. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld waar homo’s in de echt met elkaar verbonden konden worden. Bron: Volkskrant

40. Ook de rechter in India hief afgelopen jaar een verbod op ten nadele van homoseksualiteit. Het Indiase Hooggerechtshof noemde een eeuwenoud verbod op homoseksuele seks ‘irrationeel, onverdedigbaar en duidelijk willekeurig’. Bron: Al Jazeera

41. In 2018 kwamen we weer een stapje dichterbij een wereld waar geen kind meer werkt. Sinds 2000 daalde kinderarbeid wereldwijd met 40%. Het aantal kinderarbeiders in de wereld is gedaald van ongeveer 245 miljoen in 2000 tot ongeveer 152 miljoen vandaag. Dat zijn dus 93 miljoen kinderen die sinds 2000 aan de kinderarbeid zijn ontsnapt. Bron: ILO

42.
De lobby van de Girls Advocacy Alliantie (GAA) voor de rechten van meisjes was in 2018 zeer succesvol. De alliantie turfde afgelopen jaar ‘400 tekenen van verandering’ in de tien landen waar ze werkt. In Bangladesh hielpen organisaties bijvoorbeeld met het opstellen van een nationaal plan om een einde te maken aan kindhuwelijken. In Uganda schreven organisaties mee aan het landelijke beleid tegen seksuele uitbuiting van kinderen. En in Nepal verklaarde de gemeente Gauriganga zichzelf vrij van geweld tegen vrouwen. Bron: GAA

43. Uit recent onderzoek blijkt dat het percentage meisjes dat wordt besneden in Oost-Afrika in twintig jaar is gedaald van 71% naar 8%. Wereldwijd is het percentage meisjesbesnijdenissen gedaald van 46% in 2000 tot 35% in 2015. Bron: BMJ Global Health, VN

44. Op haar laatste werkdag ondertekende vertrekkend president Ellen Johnson Sirleaf dit jaar een wet die meisjesbesnijdenis voor één jaar verbiedt. De steun voor meisjesbesnijdenis in Liberiaanse samenleving is al jarenlang aan het dalen. Bron: Unicef

45. Volgens het VN-orgaan UN Women was de vrouwenrechtenbeweging niet eerder zo krachtig. Onderzoekers telden het afgelopen jaar maar liefst 72 nieuwe wetten in 61 landen waarmee vrouwenrechten worden versterkt. Negen landen introduceerden nieuw beleid voor economische ‘empowerment’ van vrouwen. 28 landen verhoogden het budget voor gendergelijkheid en 24 landen versterkten de wetgeving om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken. Bron: UN Women

46. In het conservatieve Saoedi-Arabië kunnen vrouwen nu ook naar een baan in het leger De openstelling van het leger is één van de vele aanpassingen die worden doorgevoerd om de situatie van vrouwen te verbeteren. Bron: BBC

47. In India is de 24-jarige Avani Chaturvedi de eerste vrouw die een straaljager heeft bestuurd. Tot voor kort was het voor vrouwen niet toegestaan om straaljagerpiloot te worden. De Indiase luchtmacht zegt er alles aan te willen doen om gelijke kansen voor mannen en vrouwen te creëren. Bron: BBC

48. En er gebeurt meer in India. Een groep vrouwen in de staat Maharashtra weigert deel te nemen aan de omstreden maagdelijksheidstest tijdens de huwelijksnacht en probeert ook anderen ervan te overtuigen een einde te maken aan de traditie. Bron: BBC

49. In Ethiopië zijn tien van de twintig ministers nu vrouw. Zo wordt Ethiopië het tweede Afrikaanse land, na Rwanda, waar vrouwen de helft van het aantal ministerposten vullen. Bron: BBC

50. Wereldwijd bezetten vrouwen niet meer dan 23% van alle zetels in parlementen. Maar dat percentage is ook een all time high: 21 jaar geleden, in 1997, was het met twaalf % nog maar de helft daarvan. Bron: Wereldbank

51. Niet alleen Amsterdam had afgelopen jaar een primeur met haar eerste vrouwelijke burgemeester, ook Tunis had wereldnieuws. Daar schreef Souad Abderrahim geschiedenis als de eerste vrouw ooit die een hoofdstad in een Arabisch land leidde. Bro: New York Times

52. Er gebeurde meer goede dingen voor vrouwen dit jaar in Tunesië. Het werd de eerste Arabische natie die een wet doorvoerde die vrouwen en mannen gelijke rechten in overerving geeft. Bron: Dhaka Tribune

53. Voor het eerst in de 77-jarige geschiedenis van de Verenigde Naties is er sinds februari van dit jaar sprake van gendergelijkheid in het topmanagement. Van de 44 meest vooraanstaande posities (exclusief de secretaris-generaal zelf) worden er nu 23 bekleed door vrouwen: er zitten dus iets meer vrouwen dan mannen in de VN-top. Bron: VN

54.
Er valt nog een wereld te winnen in India als het aankomt op seksuele voorlichting. Maar er is wat aan het veranderen: vrouwen grijpen steeds vaker naar de pil of het condoom. Het gebruik ervan onder ongetrouwde vrouwen tussen de vijftien en de 49 jaar ligt nu zes keer zo hoog als tien jaar geleden. Bron: Indiase Ministerie van Volksgezondheid

55. In Afrika wordt het vrouwencondoom steeds populairder. Inmiddels is er een speciale Dag van het Vrouwencondoom die in een aantal Afrikaanse landen uitbundig word gevierd. Volgens ontwikkelingsorganisatie The Hunger Project, die het vrouwencondoom actief inzet, overstijgt in Afrika de vraag zelfs de beschikbaarheid. Bron: The Hunger Project

56. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, was er in 2018 ook bemoedigend nieuws over transgenderrechten. Zo kreeg de Bredase Leonne dit jaar als eerste een ‘X’ in het paspoort, zonder geslachtsaanduiding dus. En het parlement in Pakistaan notabene nam een ​​wet aan die de basisrechten voor transgenders garandeert en alle vormen van discriminatie door werkgevers verbiedt. In 2006 stond iets meer dan de helft van de Nederlanders positief tegenover over homo- en biseksualiteit en transgenders. Dat is nu gestegen tot bijna driekwart. Bron: Al Jazeera en het SCP

Meer mensen leefden in een democratie

57. Verkiezingen verlopen niet alleen vreedzamer, Afrika wordt ook democratischer. in de afgelopen tien jaar zijn veertig van de 54 Afrikaanse landen erop vooruit gegaan wat betreft goed bestuur. Vergeleken met dertig jaar geleden is de vooruitgang nog beter te zien: honderden miljoenen Afrikanen zijn nu een heel stuk beter af dan in de jaren tachtig, toen dictaturen nog de norm waren. Sinds de millenniumwisseling is het aantal ‘staatsgrepen van binnenuit’ fors gedaald. Bron: Ibrahim Index of African Governance

58. Er valt anno 2018 nog heel wat aan te merken op de staat van de democratie, maar tegelijkertijd waren er nooit eerder in de geschiedenis zoveel landen democratisch. En, omgekeerd, nooit eerder waren er zo weinig autoritaire landen. Bijna 60% van alle landen ter wereld zijn nu democratisch. Ter vergelijking: in 1945 leefde nog maar 15% van de wereldbevolking in een volledige democratie. Bron: Pew Research

 Bedreigde diersoorten behaalden een overwinning

59. Het gaat goed met de honingbij en uitsterven doet hij al helemaal niet. Sterker nog: er waren nog nooit zo veel honingbijen wereldwijd. In 2014 bereikten de honingbijen wereldwijd een all time high. Met de wilde bij gaat het daarentegen niet goed: van de 358 soorten in Nederland staat iets meer dan de helft op de Rode Lijst van bedreigde soorten van de Internationale Unie voor het behoud van de Natuur (IUCN). Bron: Wageningen University & Research (WUR), IUCN, het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA)

60. In de jaren tachtig was de verwachting dat de berggorilla uitgestorven zou zijn rond het jaar 2000. Maar het liep anders: eind 2018 werd bekend dat het aantal berggorilla’s in het wild sterk is toegenomen.Bron: IUCN, WNF

61. De berggorilla is niet de enige bedreigde diersoort waarmee het beter gaat. Ook de gewone vinvis is in de goede richting opgeschoven op de Rode Lijst. De vis gaat van de status ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. Sinds de walvisvangst halfweg de jaren zeventig aan banden werd gelegd, is het aantal dieren verdubbeld naar 100.000 volwassen exemplaren. Bron: WNF

62. Sinds het verbod van China op ivoor vorig jaar, daalde de vraag naar ivoor met bijna de helft gedaald. In landen als Kenia wordt veel minder gestroopt. Bron: WNF

63. In maart van dit jaar overleed de laatste noordelijke witte mannetjesneushoorn. Toch is er nog hoop voor de overige neushoornsoorten. Bijna 200 landen troffen strenge maatregelen voor een betere bescherming van de dikhuiden. In Nepal telden dierenbeschermers vorig jaar weer 645 exemplaren; meer dan ooit. In Afrika lopen nu nog zo’n 20.400 zuidelijke witte neushoorns rond. Zij behoren tot dezelfde soort als de uitgestorven noordelijke witte neushoorn. Bron: NOS, WNF, IUCN

64. Er was in 2018 ook goed nieuws voor wilde vogels: de handel in deze dieren is sinds 2007 vrijwel gestopt. In dat jaar verbood de EU het importeren van vogels die werden gevangen in de open lucht. Hierdoor is de geregistreerde handel in wilde vogels nu wereldwijd met maar liefst 90% gedaald. Bron: CITES

65. Het aantal tijgers in Nepal is dit jaar verdubbeld. Ook wereldwijd gaat het beter met de tijger. Voor het eerst in 100 jaar steeg het aantal tijgers in het wild: er kwamen maar liefst 600 exemplaren bij. Bron: WNF

66. De populatie wilde jaguars, de grootste katachtige in Amerika, is in de afgelopen acht jaar met 20% gegroeid in Mexico. En er was dit jaar nog meer goed nieuws voor het dier: veertien Latijns-Amerikaanse landen tekenden een overeenkomst om tot 2030 een​​ beschermingsprogramma voor de grote katten uit te voeren. Bron: Phys.org

De wereld werd groener

67. De Braziliaanse regering plantte dit jaar in samenwerking met Amerikaanse natuurbeschermingsorganisaties 73 miljoen nieuwe bomen in het Amazonegebied. Hierdoor komt er in het regenwoud 70.000 hectare aan bomen bij. Dat staat gelijk aan 30.000 voetbalvelden. Bron: Conservation International

68. China plantte dit jaar 84.000 km2 aan bomen, en dat was nog maar het begin. Het initiatief maakt deel uit van een groter plan van de regering die China graag ziet vergroenen, vooral om luchtvervuiling tegen te gaan. In 2011 kondigde het land al aan dat het in 2020 26 miljard bomen geplant wil hebben. In 2035 wil de regering dat 26% van China bebost is. Nu is dat 21%. Bron: Asia Times, Volkskrant

69. In Niger zijn de afgelopen drie decennia 200 miljoen nieuwe bomen geplant. Het bomenproject maakt deel uit van de Grote Groene Muur, die de verwoestijning in het noorden van Afrika moet tegengaan en het continent moet redden van de droogte. De muur wordt vijftien kilometer breed, achtduizend kilometer lang en loopt van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten. Volgens de Afrikaanse Unie is al zo’n 15% van de bomen geplant. Bron: Guardian

70. Natuurbeschermingsorganisatie Ecowatch liet afgelopen jaar weten dat de ontbossing in Indonesië is gedaald met 60%, dankzij een verbod op het ruimen van veengebieden en betere wetshandhaving. Bron: Ecowatch

71. In de Stille Oceaan en de Caribische zee zijn 38 plekken gevonden waar het koraal niet achteruit gaat. Op deze plekken, ‘oases’, blijkt het koraal welig te tieren. Ook het koraal in de Golf van Aqaba, ten oosten van Saudi-Arabië, doet het goed. Dat is opmerkelijk, omdat juist daar het water meer dan elders is opgewarmd. Waarom het juist op deze plekken goed gaat, moet blijken uit vervolgonderzoek. Bron: CNN, Journal pof Applied Ecology

72. ‘A Victory for Coral’ kopte de New York Times in juni van dit jaar triomfantelijk. Dit naar aanleiding van het Latijns-Amerikaanse ‘Belize Barrier Reef’, het op een na grootste koraalrif van de wereld, dat is geschrapt van de gevarenlijst van Unesco. Bron: New York Times

73. In 2018 begonnen 140 landen aan onderhandelingen over een historisch ‘Paris Agreement for the Ocean’, het allereerste internationale verdrag om te stoppen met overbevissing en het leven op en in zee te beschermen. Bron: National Geographic

74. Net voor de zomervakantie kwam het boek ‘Darwin in de stad’ uit van evolutiebioloog Menno Schilthuizen. Het is een aanrader voor iedereen die weer eens wat goed nieuws over de natuur wil horen. Als evolutiebioloog bestudeert Schilthuizen de natuur in de nieuwe ‘betonnen’ stedelijke omgeving. Hij ontdekte dat de natuur zich nooit echt laat wegjagen. Bron: WBN

 

Lichtpuntjes in de strijd tegen klimaatverandering 

75. Californië, de op vier na grootste economie ter wereld, verbond zich afgelopen jaar aan de meest ambitieuze klimaatdoelstelling aller tijden: in 2045 wil de staat volledig klimaatneutraal zijn. Bron: NBC

76. Voor het tweede jaar op rij werden in China en India geplande kolencentrales afgeblazen. Tussen 2015 en 2017 daalde het aantal nieuw te bouwen kolencentrales met 41%. Bron: End Coal, IPS

77. In dertien jaar tijd werden negentien miljoen mensen in 25 landen door lokale ondernemers ondersteund in het zelf produceren of verkopen van duurzame energie en ‘schone’ kooktoestellen. Bron: Energising Development (EnDev)

78. Al meteen na zijn aantreden in 2017 begon Trump met het ontmantelen van de Amerikaanse milieuwetgevingMaar niet één van al deze maatregelen is vooralsnog in praktijk gebracht. Zo liep Trumps belofte om kolenmijnen en kolencentrales weer te openen, op niks uit. Afgelopen jaar sloten juist tal van centrales, andere werden omgebouwd tot gascentrales. Juist door die overschakeling op gas, daalde ook de CO2 uitstoot in de VS met 1%, terwijl deze wereldwijd met 1,5% steeg. Bron: Die Zeit

79. China liet weten dat het de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord van Parijs al heeft gehaald. Dat is drie jaar voor de deadline. Bron: Xinhuanet

80. Het gat in de ozonlaag herstelt zich weer. Volgens de VN zal het gat in 2030 volledig zijn hersteld boven het noordpoolgebied en het noordelijk halfrond, en in 2060 in de rest van de wereld. Bron: Gizmodo

We konden ons beter beschermen tegen klimaatverandering

81. Begin dit jaar hield Zuid-Afrika nog zijn hart vast: in april zou er in Kaapstad geen druppel water meer uit de kraan zou komen. Maar de kraan bleef lopen. Locoburgemeester van Kaapstad Ian Neilson liet weten dat er sowieso nooit reden was voor paniek: ‘Het is een kwestie van goed waterbeheer, het is geen kwestie van opraken.’ Bron: NRC, Daily Maverick

82. Hoewel het klimaat verandert, daalt het aantal mensen dat overlijdt door droogte, hitte, overstromingen of stormen. Stierven in de jaren veertig nog 156 op de 100.000 mensen wereldwijd door klimaatgerelateerd weer, vandaag zijn het er vijf op de 100.000: een daling van 97%. Bron: Our World in Data

83. Een deltaplan moet Bangladesh vanaf dit jaar beschermen tegen zware stormen en de stijgende zeespiegel. Bangladesh heeft tot nu toe al enorme stappen gezet om haar inwoners beter te beschermen tegen het klimaat. Sinds Bangladesh werk maakt van de bescherming tegen cyclonen, daalde het aantal doden met maar liefst 98%. Bron: WUR, Anthem Press

We maakten serieus werk van de strijd tegen plastic

84. Het Europees Parlement stelde dit jaar een volledig verbod in voor het gebruik van ‘single-use plastics’, goed voor meer dan 70% van het zwerfvuil op zee. Het zal in werking treden in 2021. Bron: Independent

85. Eind 2018 hebben minstens 32 landen over de hele wereld nu een verbod op plastic tasjes. Bijna de helft van daarvan bevindt zich in Afrika. Bron: Quartz

86. 250 van ’s werelds grootste merken, waaronder Coca Cola, Kellogs en Nestle, spraken in 2018 af ​​om ervoor te zorgen dat 100% van hun plastic verpakkingen in 2025 opnieuw wordt gebruikt, gerecycled of gecomposteerd. Bron: BBC

87. China heeft het gebruik van plastic tassen met 66% zien afnemen sinds het plasticverbod van 2008. Hierdoor zijn er naar schatting veertig miljard plastic tassen minder gebruikt. Bron: Earth Day

88. Dankzij de droom van de Nederlandse tiener Boyan Slat is er nu een gigantische, 600 meter lange ‘arm’ die op zee drijft en zo het drijvende plastic vangt. Het team verwacht op deze manier de komende zeven jaar de helft van de plastic soep in de Stille Oceaan te kunnen opruimen. Bron: Ocean Cleanup

Het leven van de allerarmsten verbeterde

89. Het afgelopen jaar kregen 120 miljoen mensen toegang tot elektriciteit. Hierdoor zitten voor het eerst van de geschiedenis minder dan een miljard mensen wereldwijd ’s avonds in het donker. Bron: International Energy Agency

90. Arm betekent niet voor eeuwig arm: in elf arme landen lieten afgelopen jaar zoveel vooruitgang zien, dat ze in aanmerking komen om de lijst van ‘minst ontwikkelde landen’ te verlaten. Zo lieten Bangladesh, Laos, Nepal, Oost-Timor en Myanmar zien dat ze de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben verbeterd en dat hun economie is gegroeid. Bron: VN

91. 271 miljoen mensen in India ontsnapten sinds 2005 aan de armoede. Hierdoor is het armoedepercentage van het land bijna gehalveerd. Ook wereldwijd is armoede snel aan het dalen. Na de Tweede Wereldoorlog leefde de helft van de wereldbevolking in extreme armoede. Vandaag de dag is minder dan 10% van de wereldbevolking extreem arm. Bron: UNDP, Our World in Data, Times of India

92. We slagen er steeds beter in om hongersnoden te voorkomen: in de jaren twintig van de vorige eeuw stierven per 100.000 mensen wereldwijd er 82 in hongersnoden. In dit decennium zijn het er nog 0,5. Bron: Our World in Data

93. Het leven in ‘minst ontwikkelde landen’ is behoorlijk verbeterd ten opzichte van 1990. Dit blijkt uit de Human Development Index. Deze ‘index van de menselijke ontwikkeling’ kijkt niet alleen naar het bruto nationaal inkomen per persoon maar ook naar de levensverwachting bij de geboorte en het aantal jaren dat iemand naar school gaat. Bron: VN

94. Giro555 liet afgelopen jaar weten dat ze met de 25 miljoen euro die ze binnenhaalde voor de aardbeving in Nepal, 1,1 miljoen mensen wist te helpen. Bron: Giro 555

Er was goed nieuws voor ontwikkelingssamenwerking

95. Nooit eerder gaven de rijke landen zoveel uit aan ontwikkelingssamenwerking. Nooit eerder was er ook zoveel bewijs dat ontwikkelingssamenwerking helpt. Niet alleen stimuleert hulp verbeteringen in onderwijs en gezondheidszorg, ook bevordert het economische groei in ontwikkelingslanden. Bron: The Economist, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

We werden slimmer

96. In de afgelopen tien jaar zijn 160 miljoen kinderen meer naar school gegaan. In het begin van de jaren vijftig ging slechts de helft van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar school. Op dit moment is dat meer dan 90%. Bron: Unicef

De wereldbevolking groeide minder hard

97. Van het straatarme India verwachtten we een paar decennia geleden niet veel. Maar laat nou net India voorop lopen in de dalende geboortecijfers. Het aantal kinderen dat vrouwen er krijgen is sinds 1980 gehalveerd: van 5 naar 2,3. En dat ligt net iets onder het geboortecijfer in rijke, Westerse landen waar het gemiddelde aantal geboortes op 2,1 per vrouw ligt. Bron: VN

98. Ook vrouwen wereldwijd kregen in 2018 weer minder kinderen. In de jaren na de oorlog kreeg een vrouw wereldwijd gemiddeld 5 kinderen. Op dit moment krijgt de gemiddelde vrouw nog maar 2,4 kinderen. Bron: BBC

We werden ouder

99. Vandaag de dag mogen baby’s wereldwijd verwachten 72 jaar te worden. In 1945 lag de wereldwijde levensverwachting nog op 46 jaar. We kregen er dus, wereldwijd, 26 jaar bij, en dat in betere gezondheid. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1900. Toen werden we gemiddeld nog maar 31 jaar. Bron: Our World in Data

 

 

Terug naar de vorige pagina

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten