Adoptieouder Joël Voordewind: ‘Een opleiding helpt kinderen uit de armoede’

Zijn tentje stond tussen die van vluchtelingen, hij werkte met straatkinderen in Brazilië en stapte op een schip om vluchtelingen op de Middellandse Zee te redden. Zes vragen aan Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU), voormalig hulpverlener en activist. Hij adopteerde SDG1: armoede in al zijn vormen overal uitbannen.

Weg met de armoede, waarom?

Armoede tast de menselijke waardigheid aan. Ik zag dat als hulpverlener bij straatkinderen in Brazilië en in een opvangkamp voor Koerdische vluchtelingen tijdens de Golfoorlog. Om te overleven gaan mensen over eigen morele grenzen heen. Er wordt gevochten om eten, kinderen moeten werken en meisjes belanden in de prostitutie.

Extreme armoede is de afgelopen 15 jaar gehalveerd, het gaat beter?

Zeker, maar armoede duikt ook telkens weer op, vooral onder vluchtelingen. Daar richt ik me op: mensen die alles moesten achterlaten. Zij leven vaak jaren in kampen in armoede. Bij een vluchtelingenkamp denk je aan iets tijdelijks maar vaak blijven ze tien, twintig jaar staan. Kijk naar de Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon.

Wat doet u tegen die armoede?

Ik heb aan de onderhandelingstafel gezeten voor dit nieuwe kabinet. Samen met D66 hebben we ons hard gemaakt voor meer geld voor opvang van vluchtelingen in de regio. Met succes, de komende jaren is per jaar 490 miljoen extra beschikbaar. Politiek gezien is dat een trendbreuk en een mooie stap om de Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingsgelden weer naar 0,7 procent te tillen.

Waar gaat het geld heen?

Naar onderdak, voedsel en medicijnen, maar zeker ook naar onderwijs en psychosociale hulp. Kinderen moeten naar school, ze moeten de kans krijgen op een opleiding die hen uit de armoede kan helpen. Veel vluchtelingen hebben traumatische ervaringen opgedaan. De psychische nood in vluchtelingenkampen is hoog.

U hebt dat zelf gezien?

Ja, eerder als hulpverlener, maar ook nu ga ik vaak op reis. Je moet tot in de haarvaten doordringen om te horen en begrijpen wat er aan de hand is om tot echte oplossingen te komen. Daarom ging ik zelf naar Syrië, ook al lag dat gevoelig in verband met veiligheid. En voor de zomer was ik bijvoorbeeld in Gaza en Israël. 

Hoe kunnen ‘wij’ helpen?

Armoede bestrijden doe ik als Tweede Kamerlid, maar ook als burger, ik ondersteun organisaties financieel. Maar je kunt je ook inzetten als vrijwilliger of spullen kopen in een tweedehandswinkel waarvan de opbrengst naar een mooi doel gaat.

 

Joël Voordewind langs de World’s Best News-meetlat

Hoe praten Kamerleden over ontwikkelingen in de wereld? Signaleren ze louter wat er niet goed gaat? Of laten ze ook oplossingen en vooruitgang zien? World’s Best News legt ze langs de meetlat.

●●●○○

Voordewind gelooft. In God, in goed doen, oplossingen en vooruitgang. Hij toont zich wars van doemdenken. Over de stroom aan bootvluchtelingen in 2015 zei hij: ‘De situatie is niet uitzichtloos, maar vraagt om politieke wil en een gezamenlijke, wereldwijde visie op ongelijkheid’. En over kinderarbeid: ‘We hebben in India hele provincies gezien die kinderarbeid vrij zijn gemaakt, met name door samenwerking met vakbonden uit de regio. Het is dus mogelijk! Het gaat erom dat wij elke generatie de kans geven om zich te ontwikkelen en uit die armoede te komen.’ Een minpunt noteren we voor een uitspraak vier jaar geleden in een debat over Irak: ‘De nood in de wereld wordt alleen maar groter.’ Volgens alle statistieken gaat het wereldwijd steeds beter, Irak is de uitzondering.

Tip voor Joël: Gebruik vaker bemoedigende voorbeelden van internationale ontwikkeling in de Tweede Kamer om nood- of ontwikkelingshulp te verdedigen!

Begin dit jaar adopteerden verschillende Tweede Kamerleden één of meerdere ‘SDG’s’, de zogenaamde Duurzame Ontwikkelings- doelen, in 2016 vastgelegd door 193 landen van de Verenigde Naties. Deze politici zetten zich zichtbaar en concreet in voor dit specifieke SDG. World’s Best News interviewde vijf Kamerleden over hun ‘adoptiekindje’ en legde ze langs de World’s Best News-meetlat. De komende vijf weken publiceren we iedere week een interview. Volgende week is Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) aan het woord over zijn adoptiekindjes SDG 14 en 15: ‘Ik word blij van het oerei’.

Terug naar de vorige pagina