Afrikaanse landen beschermen natuur

Wanneer Oost-Afrikaanse landen hun natuurgebieden beschermen, levert dat mooie resultaten op, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Door: Thomas Gringer Jakobsen, World’s Best News Denemarken. Foto: CCBY Diana Robinson. Zebras in Serengeti National Park, Tanzania.

Het is niet moeilijk om als land te verklaren dat je natuurparken wil redden. Wanneer je er vervolgens niet echt werk van maakt, dan eindigt de savanne toch weer in een landbouwgebied. Uit een nieuwe studie in Global Ecology and Conservation over Oost-Afrikaanse natuurparken blijkt dat het tegenovergestelde gebeurt. Afrikaanse overheden zijn in toenemende mate succesvol in het beschermen van hun natuur.

De onderzoekers ontdekten dat in Oost-Afrika [Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania en Oeganda] inmiddels 1776 gebieden een vorm van bescherming genieten. Dat is meer dan een kwart van het grondgebied van deze landen. Van die 1776 natuurparken worden er 186 bijzonder streng beschermd. Hier wonen onder andere leeuwen en olifanten, gorilla’s en vele andere van de meest bekende Afrikaanse dieren. Ook worden er nog steeds nieuwe gebieden tot natuurpark benoemd. Zo breidde Tanzania de afgelopen twintig jaar vijf nationale parken uit, wees drie nieuwe parken aan en vormde twee voormalige jachtterreinen voor groot wild om tot nationaal park.

De bescherming van deze gebieden, leidt ertoe dat ze nog maar amper worden inpikt door landbouwbedrijven. Bij de 7 procent heeft de bescherming niet gewerkt, zij werden ondanks hun status gerooid en omgeploegd tot akker. Daarentegen blijft 93 procent van de natuurgebieden daadwerkelijk natuurgebied en de onderzoekers noemen dit een mooi resultaat.

De onderzoekers zingen in hun studie overigens niet alleen het hosanna. Ze zeggen ook dat veel beschermde gebieden in Oost-Afrika onder toenemende druk staan vanwege de hoge bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling. Ook melden ze nog maar eens dat dat stropen van neushoorns en olifanten nog steeds een enorm probleem is.

Terug naar de vorige pagina