Bevrijdingsdag 2017

 

5 mei 2017, World’s Best News op Bevrijdingsfestivals Amsterdam, Haarlem, Wageningen, Den Bosch, Roermond en Utrecht.

Op 5 mei 2017 bezochten honderdduizenden Nederlanders de 14 bevrijdingsfestivals. World’s Best News was met meer dan 30 vrijwilligers op zeven festivals aanwezig. Op de grote schermen naast de podia verschenen om de 20 minuten korte Worlds’ Best News-filmpjes met bemoedigende boodschappen over de mondiale vooruitgang in gezondheid, veiligheid en armoedebestrijding.

Rond duizend bezoekers gingen bovendien met onze vrijwilligers in gesprek en deden de World Best News Quiz. Steevast ontdekten ze dat ze een veel te somber beeld hadden van de vooruitgang in ontwikkelingslanden. Blijkbaar, zo constateerden ze, ‘gebeurt er toch iets goeds met ontwikkelingshulp.’

World’s Best News vindt het belangrijk dat we op 5 mei onze vrijheid vieren. Het einde van de Tweede Wereldoorlog samenviel met het oprichten van de Verenigde Naties, de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens en de Marshallhulp. De bevrijding van Europa, betekende zo ook het begin van de bevrijding uit armoede van miljoenen mensen buiten Europa.