CARE

care-logo-liggendCARE is een internationale humanitaire organisatie die in ’s werelds grootste conflict- en rampgebieden werkt. Al 70 jaar zetten wij ons met hart en ziel in om levens te redden en samen met mensen in nood, oorlog en armoede te werken aan een betere toekomst. Met speciale aandacht voor de kansen en ontplooiing van vrouwen en meisjes. Het afgelopen jaar heeft CARE meer dan 80 miljoen mensen geholpen in 94 landen.

 CARE richt zich op vier grote thema’s:
  • Noodhulp met aandacht voor vrouwen en kinderen: CARE redt levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en kinderen.
  • Vrouwelijk ondernemerschap: CARE helpt vrouwen uit arme gemeenschappen baas te worden over hun leven door een eigen onderneming te ontwikkelen.
  • Voorkomen van rampen: CARE helpt de meest kwetsbare gemeenschappen zich op eigen kracht voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering.
  • Inspraak in besluitvorming: CARE helpt de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen in conflictgebieden inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan.