Chapeau ngo: het Liliane Fonds laat kinderen met een handicap weer meedoen

Ontwikkelingsorganisaties krijgen veel voor elkaar. Maar zelden laten ze de vooruitgang zien die wordt bereikt. World’s Best News zet organisaties graag in het zonnetje die dat wél doen. Deze week is dat het Liliane Fonds, waar directeur Kees van den Broek na 12 jaar afscheid neemt.

Wat doet het Liliane Fonds ook al weer?

Wie het fonds uit Den Bosch niet goed kent, denkt dat het Liliane Fonds vooral bezig is met het  rechtzetten van kromme voetjes en het verschaffen van brilletjes aan slechtziende kinderen. Maar de ambitie is veel breder. Kinderen met een handicap moeten weer meedoen. Om dat te bereiken, richt het fonds zich ook op de omgeving van het kind. Want die werpt vaak belemmeringen op voor mensen met een beperking. Denk aan scholen die met een rolstoel niet bereikbaar zijn; en denk aan ouders die bang zijn voor hun kinderen, omdat die misschien ‘behekst’ zijn. Het Lilianefonds gaat over inclusie en participatie.

Wat laat het Lilianefonds weten? 

De laatste officiële cijfers gaan nog over 2016. In dat jaar werden ruim 100.000 kinderen via het Liliane Fonds begeleid. Daarvan gingen 84.659 kinderen door naar 2017. De overige 15.341 kinderen hoefden geen begeleiding meer en deden weer mee. Per kind werd gemiddeld 146 euro uitgegeven.

Wat kunnen die 15.341 kinderen nu, wat ze eerder niet konden?

Ze doen niet alleen thuis weer mee, maar ook in hun dorp of wijk, op school, en, wanneer ze al wat ouder zijn, op de arbeidsmarkt. Wanneer hulpmiddelen zoals protheses nodig zijn, dan hebben ze die ook. Bovendien zijn de kinderen een stuk weerbaarder geworden en kunnen ze voor zichzelf opkomen. Ook hun omgeving is veranderd: moeilijk toegankelijke gebouwen zijn bereikbaar geworden en mensen in de directe omgeving van het kind hebben hun houding aangepast.

Hoe kregen ze dat voor elkaar?

Het Liliane Fonds stuurt niet zélf ontwikkelingswerkers om te helpen. Dat doen werkers uit de ontwikkelingslanden zelf. Deze ontwikkelingswerkers zijn meestal in dienst van wat het Liliane Fonds ‘Strategische Partnerorganisaties’ noemt. Daarvan zijn er 27. De meeste zitten in Afrika, de rest in Azië en Latijns-Amerika. De ontwikkelingswerkers gaan echt één-op-één met de kinderen aan de slag en zijn pas tevreden wanneer deze kinderen weer mee doen. Ook wanneer ze officieel uit het programma vertrekken, zoals die 15.341 kinderen in 2016, worden ze nog een tijd in de gaten gehouden.

Waarom zet World’s Best News juist het Lilianefonds in het zonnetje?

Het Liliane Fonds is een ontwikkelingsorganisatie die onomwonden vertelt wat allemaal wordt bereikt. Dat doet het direct op de homepage van haar website. Deze resultaten worden warm geïllustreerd met inspirerende verhalen en prachtige foto’s. Scheidend directeur Kees van den Broek zette zich daar jarenlang persoonlijk voor in. Deze chapeau is ook een eerbetoon aan hem.

Chapeau dus! Gaat het ook in algemene zin beter met de inclusie van gehandicapten?

Dat kun je uit de website en het jaarverslag van het Liliane Fonds niet opmaken. Wanneer we nog een verbeterpuntje mogen suggereren, dan is het dit: laat ook zien wat de grote trends op het terrein van ‘inclusie’ zijn. Want niet alleen het Liliane Fonds zet zich onvermoeibaar in, dat doen tal van ontwikkelingsorganisaties wereldwijd.

Eind goed al goed?

O nee… 1 miljard mensen wereldwijd hebben een beperking. Dat is één op de zeven. Niet alleen zit de grootste groep in ontwikkelingslanden, ook hebben mensen met een handicap in ontwikkelingslanden de minste kans om mee te doen. Inzet van organisaties als het Liliane Fonds blijft meer dan noodzakelijk.

Foto Liliane Fonds.

Terug naar de vorige pagina