Extra chapeau voor de nieuwe nota van minister Kaag

Ontwikkelingsorganisaties krijgen veel voor elkaar. Maar zelden laten ze de vooruitgang zien die wordt bereikt. World’s Best News zet organisaties graag in het zonnetje die dat wél doen. Dit keer is dat onze eigen minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Een chapeau voor de minister? Waaraan heeft ze dat te danken? Vandaag presenteerde ze ‘Investeren in Perspectief’, de nieuwe beleidsnota over de koers van het ministerie in de komende regeerperiode.

Sorry, dat klinkt niet echt spannend. Dat zijn beleidsnota’s meestal ook niet. Maar deze verdient wat ons betreft een pluim. “Niet eerder”, zo begint de nota, “was er binnen één generatie zoveel verbetering in leefomstandigheden voor zo’n groot deel van de wereldbevolking als in de afgelopen 25 jaar.” De nota vervolgt met de spectaculaire daling van het aantal mensen in armoede, de stijgende levensverwachting, dalende kindersterfte, groeiende onderwijsdeelname en verbeterde toegang tot veilig water.

World’s Best News had het zelf kunnen schrijven! Precies. Van een ministeriële beleidsnota hadden we niet zoveel aandacht voor de vooruitgang in ontwikkelingslanden verwacht. Ze benadrukt eerst wat er wél goed gaat, pas daarna wat er moet gebeuren. Meer stabiliteit in de Sahel en het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Meer perspectief op een baan voor jongeren in Afrika. Betere toegang tot anticonceptie voor vrouwen. Er zijn nog bergen werk te verzetten, maar de nota verliest de trends in de positieve richting niet uit het oog. Zoals de minister zelf zei tijdens de persconferentie: “Ik kijk naar een glas dat halfvol is, naar wat er is bereikt.”

Wat vinden we van de inhoud? Daarover zijn de meningen in ons team verdeeld. Als World’s Best News houden we het vooralsnog bij een reactie op de tone of voice van de minister – en daarover zijn we te spreken.

Lezen we ook wat het Ministerie aan de vooruitgang heeft bijgedragen? Mwah, dat valt een beetje tegen. We lezen vooral wat de overheid van plan is om te gaan doen. Steun voor boeren in de Sahel bijvoorbeeld, om ze weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Of het verbeteren van de rechtsgang in Syrië en Irak, door te helpen met bewijs verzamelen van mensenrechtenschendingen. Maar wat de Nederlandse inzet concreet heeft bijgedragen, dat lezen we niet echt. “De ruimte daarvoor ontbrak”, zo vertelt een van de ambtenaren na afloop van de persconferentie.

Toch een chapeau? Wat ons betreft wel. Ontwikkelingsorganisaties – inclusief het Ministerie – hebben een lastige boodschap te brengen. Er is grote vooruitgang in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd is er nog veel onrecht dat dringend aandacht vraagt. Beide boodschappen moeten worden verteld, en het is niet altijd gemakkelijk om ze in één verhaal te verenigen. Dit rapport slaagt erin om een goede balans te vinden.