Charles Groenhuijsen ambassadeur World’s Best News

charles-groenhuijsenMet plezier stellen we hem aan u voor, onze nieuwe ambassadeur Charles Groenhuijsen (1954). Groenhuijsen is spreker, voorzitter, schrijver, columnist, televisiemaker en, bovenal, journalist. Sinds 1974 bevindt hij zich in het hart van de media en verkent vanuit Hilversum en Washington de rest van de wereld.

Het fascineert Groenhuijsen dat wij, die doorlopend blootstaan aan de media, vaak zo weinig van die wereld weten. Aanvankelijk betrof zijn fascinatie onze gebrekkige kennis van de Verenigde Staten, terwijl we juist overspoeld worden met nieuws uit dat land. Groenhuijsen corrigeerde onze oppervlakkige vooroordelen in ‘Amerikanen zijn niet gek’, één van de tien boeken die hij schreef.

Optimisten hebben de hele wereld

En nu is er een nieuwe lezing  en binnenkort ook een nieuw boek onder de titel ‘Optimisten hebben de hele wereld’.  Daarin beschrijft Groenhuijsen de immense vooruitgang die we wereldwijd boeken en onze verbazingwekkende onkunde daarover.

Speciale aandacht schenkt hij daarbij aan de media die ons niet mee nemen naar de echte wereld, maar telkens weer blijven hangen in rampen, schandalen en uitzonderingen op de regel. En dat terwijl we alleen met onversneden optimisme de problemen te lijf kunnen gaan die er wérkelijk toe doen, van klimaatverandering tot wereldwijde ongelijkheid.

Charles Groenhuijsen en World’s Best News sluiten zo nauw op elkaar aan, dat we ons verbazen dat we elkaar niet eerder wisten te vinden. Nu gaat dat dus veranderen. En daar zijn we trots op.