De dag waarop verlangen naar vrijheid sterker blijkt dan angst voor geweld

Werken aan vrede? Dat is toch onbegonnen werk? Een uitzichtloos karwei waar je beter niet aan kan beginnen? Oorlogsgeweld en wapentuig domineren de media. En het lijkt steeds slechter te gaan. Vrede lijkt zo ver weg. En de logica van het geweld lijkt alles te bepalen. Maar dat beeld is onjuist en niet compleet.

door Jan Gruiters*

Als je afstand neemt tekent zich een ander beeld af. Voor de Tweede Wereldoorlog was alles gericht op de bescherming van staten en hun belangen. Na de bevrijding verlangt iedereen naar een humanisering van de rechtsorde. Vanaf dat moment begint de strijd tegen de oorlog. Een strijd die bestaat uit het stapsgewijs land veroveren op de machtspolitiek die verzuimt menselijke waardigheid als uitgangspunt te nemen.

Het aantal oorlogen is inmiddels sterk afgenomen. Er vallen spectaculair minder doden op het slagveld. Steeds vaker eindigen conflicten aan de onderhandelingstafel. Biologische en chemische wapens zijn verboden. Dat geldt ook voor landmijnen, clustermunitie en illegale wapenhandel. En steeds meer landen willen een verbod op kernwapens.
En als je je meer in de dagelijkse berichten over oorlog verdiept zie je ook een ander beeld. Je ziet mensen die zich moedig inzetten voor vrede. Je ziet jonge vrouwen die de straat op gaan en dictators verjagen. Ja, er vallen nog te veel slachtoffers. Ja, er is nog oorlog. Maar veel mensen willen zelf hun toekomst bepalen. Ze komen in verzet. Zij hebben de hoop niet verloren, ook al is hun land nog niet bevrijd.

PAX werk aan vrede. Ja, dat is een heel karwei. Maar zeker geen onbegonnen zaak. Dat zie je ook terug in resultaten. PAX voerde jaren actie tegen landmijnen, nu zijn ze verboden. PAX begon de campagne tegen clustermunitie, nu is er een wereldwijd verbod. PAX is de drijvende kracht achter de internationale campagne om kernwapens te verbieden. De campagne kreeg de Nobelprijs voor de Vrede. En dat verbod gaat er
komen. PAX steunt activisten in 14 landen die nog niet bevrijd zijn van oorlog en repressie. Samen met hen werken aan een verdere humanisering van de rechtsorde, aan het stapsgewijs land veroveren op machtspolitiek die zich niet laat leiden door menselijke waardigheid.

Vredeswerk vergt een lange adem. En ja, soms verliezen we terrein aan de
machtspolitiek. Maar de geschiedenis leert dat er altijd een dag komt waarop het verlangen naar vrijheid sterker is dan de angst voor geweld. Op die dag vieren we de bevrijding.

*Pax voor Vrede en World’s Best News sloegen de handen in een om vooruitgang op het gebied van vrede in beeld te brengen. Op de 14 nationale bevrijdingsfestivals kunnen festivalbezoekers op 5 mei een wereldbeeldtest doen. Wat is er bereikt op het gebied van vrede? Hoe kun je zelf bijdragen aan vrede? Voor de festivals ontwikkelden we een filmpje.

Vrede, de wereld heeft er steeds meer van

Volg je het nieuws, dan lijkt de wereld in brand te staan: oorlog, conflict, onderdrukking en geweld. Een kwart van de Nederlanders mijdt het nieuws omdat het te somber is. Maar gaat het echt zo slecht met de wereld, en met vrede en vrijheid? Nee! Er is steeds meer vrede en dat is goed nieuws. Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei dagen World’s Best News en PAX bezoekers met een korte quiz uit om hun wereldbeeld naast de echte cijfers te leggen. Want zijn er wereldwijd de afgelopen tijd meer of minder mensen op de vlucht dan hiervoor? Hoeveel kernbommen zijn er eigenlijk? En hoe zit het met gelijke rechten?

www.worldsbestnews.nl // www.PAXvoorvrede.nl
Terug naar de vorige pagina