Een derde minder kinderarbeid wereldwijd

2011, Children playing with toys in an ECD class at Shirichena Primary School, Mhondoro district about 60km south of Harare. UNICEF supported the ECD class through supply of toys, training of ECD para-professionals and construction of an outdoor play centre.

Bemoedigend nieuws op de Internationale dag tegen Kinderarbeid: kinderarbeid daalt. Sinds 2000 met dertig procent. Maar eerst het slechte nieuws: we zijn er nog lang niet. Althans in ontwikkelingslanden. In de negentiende eeuw was kinderarbeid ook in Nederland nog de normaalste zaak van de wereld, maar bij ons is het verschijnsel gelukkig helemaal verdwenen. In ontwikkelingslanden werken helaas nog rond de 168 miljoen kinderen tussen de vijf tot zeventien jaar. 120 miljoen van hen zijn tussen de vijf en de veertien jaar.

Gevaarlijk werk
Het werk van 85 miljoen van deze 168 miljoen kinderen is gevaarlijk. Veel van deze kinderen werken op het land, in fabrieken of kolenmijnen en maken lange dagen op bouwplaatsen en in restaurants. Dat doen ze meestal onbetaald: sommigen worden ingezet voor illegale praktijken zoals prostitutie, bedelen, diefstal of drugshandel. Het brengt het fysieke, mentale en morele welzijn van het kind in gevaar (klik hier voor een uitgebreide definitie van kinderarbeid door de ILO, de Internationale Labour Organization). Het werk dat deze kinderen moeten verrichten weerhoudt hen van onderwijs, stelt hen bloot aan uitbuiting en houdt de armoedecirkel in stand.

Trends in kinderarbeid en gevaarlijk werk voor kinderen tussen 5-17 jaar tussen 2000-2012. Bron: ILO

Trends in kinderarbeid en gevaarlijk werk voor kinderen tussen 5-17 jaar tussen 2000-2012. Bron: ILO

Dalende cijfers
168 miljoen werkende kinderen zijn er nog steeds 168 miljoen te veel, maar het zijn er wel 78 miljoen minder dan in 2000. Toen waren er nog 246 miljoen kinderen in de leeftijd van vijf tot zeventien die werkten, waarvan er 171 miljoen gevaarlijk werk verrichtten. Dat betekent een daling van dertig procent. Bij de jongens ging het wat minder snel, hier daalde kinderarbeid met 25 procent. Bij meisjes ging het met 40 procent sneller.

Vooral India gaat vooruit
In India, het land met de snelst groeiende grote economie van de wereld, daalde het aantal kinderen dat slachtoffer is van kinderarbeid met meer dan de helft. Waren er in 2001 nog 12,6 miljoen Indiase kinderen tussen de vijf en veertien jaar aan het werk, in 2011 waren dat er 4,5 miljoen. De ILO schat dat in 2015 in totaal er 5,7 miljoen kinderen in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar aan het werk zijn in India.