Drie campagnes die wereld in beweging brachten

Zondag 19 mei maken ruim 40 maatschappelijke organisaties in Utrecht een vuist tegen haat en onverdraagzaamheid. Met de manifestatie ‘Hart boven Hard’ komen ze op voor vrede, mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen. Tegelijkertijd moedigen ze iedereen aan om op 23 mei te stemmen voor een eerlijk, duurzaam en rechtvaardig Europa.

door Mirjam Vossen

World’s Best News ondersteunt deze missie van harte. Verdraagzaamheid, solidariteit en een goed functionerende rechtstaat zijn er niet vanzelf: daar moeten we ons dagelijks voor inzetten. Sommigen vragen zich echter af of het voeren van dit soort bewustwordingscampagnes wel zin heeft. Bij World’s Best News zeggen we: nou en of. Kijk maar naar deze drie campagnes ‘van onderop’ die de wereld in beweging brachten.

Meisjesbesnijdenis

De Volkskrant bracht op 14 mei een groot artikel over vrouwen in Afrika die zich verzetten tegen meisjesbesnijdenis.

Vrouwen ontvluchten besnijdenis
Fotografe: Lieve Blancquaert

Hun aantal groeit: steeds meer meisjes en vrouwen komen overeind om een eind te maken aan dit afschuwelijke gebruik. Dat doen ze samen met maatschappelijke organisaties en lokale leiders. En ze boeken vooruitgang: het percentage meisjes dat wordt besneden in Oost-Afrika daalde in twintig jaar van 71% naar 8%. In vrijwel alle landen in de wereld is meisjesbesnijdenis inmiddels wettelijk verboden.

De kern van het succes zit in het veranderen van normen en tradities. Daar dragen ook meisjes zelf een steentje aan bij. In Ethiopië hebben ruim vijftig meisjes met steun van Plan op hun school de club van onbesneden meisjes opgericht. Thuis en in hun omgeving vertellen ze onvermoeibaar hoe schadelijk deze traditie is en ze steunen ze leeftijdsgenoten om ‘nee’ te zeggen tegen besnijdenis

Kinderarbeid

In januari 1998 begon de wereldwijde Global March tegen kinderarbeid. Het was een grassrootsbeweging waar duizenden mensen en organisaties zich bij aansloten. In 103 landen liepen mensen samen een route van 80.000 kilometer om aandacht te vragen voor kinderarbeid. Het werd een van de grootste sociale bewegingen tegen de uitbuiting van kinderen. Een jaar later adopteerde de ILO, de international labour organisation, een verdrag om de ergste vormen van kinderarbeid te verbieden. Sindsdien is er flinke vooruitgang geboekt: sinds het jaar 2000 daalde het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht met 94 miljoen. Dat is een daling van 38 procent in minder dan 20 jaar.  

Burgerrechten

De beroemdste burgerrechtenactie is misschien wel de mars naar Washington in 1963. Deze protestmars werd georganiseerd door zes burgerrechtenorganisaties. De mars volgde op een lange reeks protesten tegen de rassensegregatie in de Verenigde Staten. Het Zuiden van Amerika had wettelijk vastgelegd dat blank en zwart apart van elkaar moesten leven. Ze hadden aparte toiletten en scholen, aparte ingangen in publieke gebouwen en aparte zitplaatsen in bus en trein.

Zo’n 250.000 mensen liepen mee in de mars naar Washington DC. Na afloop hield Martin Luther King in de National Mall zijn historische ‘I have a Dream’-toespraak. De portestmars droeg bij aan het aannemen van de Civil Rights Act, die in 1964 een einde maakte aan de segregatie op scholen, op de werkvloer en in publieke ruimtes.

HART boven HARD
Meedoen met de manifestatie Hart boven hard? Manifest ondertekenen? Kijk op hartbovenhard.nu.
Terug naar de vorige pagina