Gentechnologie kan malaria verder terugdringen

Filantroop Bill Gates beschrijft in zijn meest recente blog ‘the Gates Notes’ dat malaria alleen in de 20e eeuw al meer slachtoffers maakte, dan alle oorlogen wereldwijd sinds de late middeleeuwen.

Gates noemt de malariamug het dier dat het hij het meeste haat. En terecht. Want het door muggen veroorzaakte malaria is ook vandaag nog een van de meest dodelijke én vermijdbare ziektes op aarde.

In 2017 stierven naar schatting 435 duizend mensen aan malaria. Daarvan stierven er meer dan 400 duizend in Afrika. [Enkele jaren geleden beschreef Ralf Bodelier in de Groene Amsterdammer waarom malaria juist in Afrika nog zo dodelijk is. Een van de belangrijkste redenen is het verbod op DDT, een pesticide dat in de rest van de wereld zorgde voor het verdwijnen van malaria.]

Gates is hoopvol dat malaria door een aantal moderne technieken verder kan worden teruggedrongen. Een van de belangrijkste en meest veelbelovende is ‘gene editing’, het bewerken van het DNA van vrouwelijke malariamuggen waardoor deze zich niet meer voort kunnen planten. Het gaat dan om 5 van de naar schatting 3000 muggensoorten wereldwijd. Hoewel er nog een aantal juridische en politieke obstakels zijn, hoopt Gates dat de techniek rond 2026 kan worden ingevoerd.

Verzet is er, als vanouds, vanuit milieuorganisaties. Zo keert de van Greenpeace afkomstige Helen Wallace, nu hoofd van de milieuorganisatie Gene Watch UK, zich fel tegen elke vorm van genetisch ingrijpen. Het is dan ook nog maar de vraag of de veelbelovende methode daadwerkelijk op de markt zal komen.

Toch is er ook goed nieuws. Dank zij muggennetten, antimuggen-smeersels, betere diagnose en medische zorg, plus het droogmaken van natte gebieden is het aantal malariadoden sinds 2010 met één-derde gedaald. Stierven in 2010 per 100 duizend mensen nog 75 mensen aan malaria, in 2017 stond de teller op 44 doden per 100 duizend mensen. Dat aantal moet naar nul, en technieken als gene editing kunnen daar een enorme bijdrage aan leveren.

Terug naar de vorige pagina