Global Goals - Project

VNG International Global Goals

VNG International is een afdeling van de de VNG, de ‘Vereniging Nederlandse Gemeenten’. De organisatie steunt Nederlandse gemeenten in haar internationale beleid. 166 gemeenten zijn inmiddels ‘Millenniumgemeenten’.

Millenniumgemeenten zetten zich in om de acht Millenniumdoelen te halen die in 2000 door de Verenigde Naties werden opgesteld. In 2015 zijn de Millenniumdoelen vervangen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel omschreven als de ‘Global Goals for Sustainable Development’.

Global Goals
Deze Global Goals zijn 17 doelen waarin zowel de oude Millenniumdoelen zijn opgenomen en die ook gaan over duurzame consumptie en productie, efficiënt watergebruik, terugdringen van ongelijkheid en het bevorderen van inclusieve samenlevingen. De Global Goals gaan daarmee verder dan de Millennium Development Goals.

Samenwerking
De VNG helpt gemeenten om ‘Global Goals gemeente’ te worden en samen met inwoners, bedrijven, organisaties en lokale teams bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Daarin werkt zij samen met de World’s Best News. Waar VNG International gemeenten helpt met het bereiken van de Global Goals, laat de World’s Best News zien welke vooruitgang op deze doelen wordt geboekt.