Hierom is migratie helemaal zo slecht nog niet

Infographic van de Wereldbank ter ere van de eerste internationale dag van familie 'remittances': steeds meer migranten sturen geld naar huis. Dit heeft een positieve impact op de economie in het land van herkomst.

Infographic van de Wereldbank ter ere van de eerste internationale dag van familie ‘remittances’: steeds meer migranten sturen geld naar huis. Dit heeft een positieve impact op de economie in het land van herkomst.

Migratie: het onderwerp komt nogal eens negatief in het nieuws. Op de Internationale Dag van de Migranten van de VN belichten wij drie positieve kanten van migratie.

  1. Migranten stimuleren de economie in hun thuisland

445 miljard dollar stuurden migranten uit lage- en middeninkomenslanden in 2016 naar huis. Dat is vijftig procent meer dan in 2007 (296 miljard dollar) en vijf keer zoveel als de vijftig miljard die migranten in de jaren negentig naar hun familie overmaakten. Voor 2017 wordt verwacht dat meer dan 450 miljard dollar aan remittances worden overgemaakt. Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport van het International Fund for Agricultural Development (IFAD).

En dat is goed nieuws, want deze zogenaamde ‘remittances’–meer dan drie keer zoveel als ontwikkelingshulp- zijn voor de thuisblijvers in arme landen een belangrijke bron van inkomsten: het geld wordt besteed aan voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Uit het rapport blijkt dat meer dan 200 miljoen migranten wereldwijd zo’n 800 miljoen familieleden ondersteunen in hun land van herkomst.

  1. Braindrain is goed voor economische groei in zowel het nieuwe land als het thuisland

Maar hoe zit het dan met de braindrain? De uittocht van hoogopgeleide kenniswerkers is toch een ramp voor ontwikkelingslanden? Een onderzoeker aan de Universiteit Groningen toonde aan dat de braindrain het thuisland uiteindelijk ook ten goede komt. Een ‘brain gain’ (de winst van kennis) dus in plaats van de ‘brain drain’ (het verlies van kennis) waar we zo vaak over horen. Econome Marianna Papakonstantinou laat in haar proefschrift zien dat ‘in landen met een hogere emigratie van vakbekwame werknemers de kennisintensieve industrieën sneller groeien’. Met andere woorden: de emigratie van slimme koppen versnelt de economische groei in het thuisland.

Hoe gaat dat in zijn werk? Migranten delen niet alleen geld, kennis en netwerk met hun thuisland. De vertrekkende slimmeriken zijn ook een rolmodel voor de achterblijvers. De vertrekkers laten aan de achterblijvers zien dat studeren loont. Ze stimuleren de thuisblijvers om zelf ook te gaan studeren en deze thuisblijvers halen hierdoor hoger gewaardeerde diploma’s. Zo trekken de migranten als rolmodel het opleidingsniveau in hun thuisland op.

  1. Alle migratie heeft economische voordelen voor het nieuwe land

Migratie heeft niet alleen voordelen voor de economie in het thuisland van de migrant. Migranten zorgen ook voor een stijging van het gemiddelde inkomen en de levensstandaard in het nieuwe land, ongeacht het opleidingsniveau. Volgens een IMF-rapport zorgen lager opgeleide migranten ervoor dat de economie blijft draaien en brengen hoogopgeleide migranten nieuwe talenten en expertise.

De integratie van de nieuwkomers mag dan in het begin kostbaar zijn, op de lange termijn zijn de opbrengsten ervan hoger dan de kosten. Volgens het IMF zijn migranten een essentieel onderdeel van de beroepsbevolking en waren de gevolgen van de vergrijzing zonder deze stroom nieuwe medewerkers veel ingrijpender geweest.

Nieuwkomers zorgen niet alleen voor een grotere en een jongere beroepsbevolking (tussen 1990 en 2015 waren immigranten verantwoordelijk voor de helft van de groei van de beroepsbevolking in ontwikkelde landen), maar ook voor een stijging van de arbeidsproductiviteit. De voordelen zijn het duidelijkst in landen waar relatief veel laaggeschoolden zich melden: doordat zij bannen vervullen waar normaal weinig animo voor is onder de autochtone beroepsbevolking, functioneert de economie efficiënter.