Kerk in Actie

kerk-in-actie-logoKerk in Actie steunt wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties. Samen bieden wij hoop en laten wij mensen tot hun recht komen. Ongeacht hun geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. De projecten richten zich vooral op:

• Geloven tegen de verdrukking in. We steunen actieve geloofsgemeenschappen die bruggen bouwen en werken aan verzoening. Vooral waar conflicten of spanningen een religieus stempel dragen, spelen deze gemeenschappen een onmisbare rol.

• Versterken van lokale (geloofs)gemeenschappen. Wereldwijd zetten lokale kerken en organisaties zich in voor kwetsbare mensen. Ze delen niet alleen geld en goed, maar ook geloof, ambities en inspiratie. Zo krijgen mensen weer hoop en perspectief.

• Noodhulp voor, tijdens en na rampen. Vaak worden de meest kwetsbare mensen als eerste getroffen bij een ramp of conflict. Daarom kan noodhulp niet zonder wederopbouw. Rampenpreventie heeft als doel om schade in de toekomst te beperken.

• Kinderen in de knel. We bieden hoop aan kinderen die misbruikt of uitgebuit worden, op de vlucht zijn of in armoede leven. De nadruk ligt hierbij op het opkomen voor hun rechten.