Nederland helpt Oegandese boeren met klimaatslimheid

climate-smart-farming

Boeren in ontwikkelingslanden hoeven niet lijdzaam toe te zien hoe extreme droogte of regenval hun oogst vernielt. Met ‘klimaatslimme’ landbouw wapenen ze zich tegen extremer weer als gevolg van de klimaatverandering. In 2016 hielp Nederland 1,32 miljoen kleine boeren in ontwikkelingslanden met nieuwe landbouwtechnieken, verzekeringen tegen misoogst en verbeterde weersinformatie. Aldus de resultatenrapportage over de Nederlandse ontwikkelingshulp in 2016.

Wageningen
Een van deze boeren is Muhangi Edson uit Oeganda (foto hierboven). Edson verbouwt bonen en haalt zijn inkomsten uit de verkoop van de zaden. Droogte en nattigheid speelden zijn bonenoogst echter steeds vaker parten. Tot hij deelnam aan een trainingsprogramma van de Universiteit van Wageningen en de Nederlandse overheid.

Hij leerde hoe hij de kwaliteit van zijn bonenzaden kon opkrikken. En hij kreeg het advies om meerdere bedrijfsactiviteiten op te zetten, zodat een misoogst minder dramatisch zou uitpakken. In een filmpje laat Edson vol trots zijn bananenplantage zien. Ook opende hij een kapsalon waar mannen zich kunnen laten scheren. ‘Dat is mijn droom’, zegt Edson: ‘Inkomsten uit drie bronnen.’

Wat heeft Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in 2016 bereikt? Het Ministerie van Buitenlandse Zaken presenteert de Nederlandse ontwikkelingsresultaten via de website osresultaten.nl. De rapportages zijn gebaseerd op informatie van de partners in ontwikkelingslanden met wie Nederland samenwerkt. In vier afleveringen licht World’s Best News komende weken de resultatenrapportage toe. Vandaag deel 4: klimaat.

Verzachten
‘Klimaat’ was het thema waar Nederland vorig jaar het meeste ontwikkelingsgeld aan uitgaf: 472 miljoen euro. Dat geld ging voor een belangrijk deel naar het verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering. De training van kleine boeren zoals Edson is daar een voorbeeld van. Maar Nederland investeerde bijvoorbeeld ook in beter waterbeheer, zoals in de delta van Bangladesh, die gemakkelijk kan overstromen.

Daarnaast gaat geld uit de klimaatpot naar het afremmen van de klimaatverandering zélf. Dat betekent het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer – en dus minder gebruik van fossiele brandstoffen. Dat is een forse opgave: een miljard mensen in ontwikkelingslanden heeft nog helemaal geen toegang tot moderne energie. Willen zij kans hebben op een beter leven, dan moet de hoeveelheid energie enorm groeien. Wat Nederland betreft is die nieuwe energie schoon en duurzaam.

Uitwerpselen
Zo kregen dankzij Nederlandse ontwikkelingshulp 2,2 miljoen mensen vorig jaar toegang tot hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon-, wind- en waterkracht. In Ethiopië financierde Nederland bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen op gezondheidsklinieken. Daardoor hebben verplegers ’s nachts fatsoenlijk licht om bevallingen te begeleiden.

Ook stak Nederland geld in de bouw van kleine waterkrachtcentrales om hele dorpen van stroom te voorzien. In vijf Afrikaanse landen financiert Nederland sinds 2016 de bouw van 100.000 biogasinstallaties. Deze installaties maken energie van afval en uitwerpselen en zijn CO2-neutraal. Eind dit jaar moet een half miljoen mensen er hun energie uit halen om te koken, lampen te laten branden en hun mobieltjes op te laden.

Terug naar de vorige pagina