De kracht van schoon water

03-20-2015drinks_day

Het is een ongelofelijk hoog aantal: 2,6 miljard mensen kregen de afgelopen kwarteeuw toegang tot veilig drinkwater. Anno 2017 beschikt meer dan negentig procent van de wereldbevolking over water uit schone pijpleidingen en putten.

Eén van de millenniumdoelen uit 2000 bepaalde dat het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater in 2015 zou moeten halveren. Tot ieders verrassing werd dat doel in 2010 al behaald. In dat jaar maakte 89 procent van de wereldbevolking gebruik van verbeterde drinkwatervoorzieningen. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO is dat nu opgelopen tot boven de 91 procent.

Daling kindersterfte

Veilig en gemakkelijk beschikbaar water heeft volgens de WHO een enorme impact op de economische groei van een land en levert een grote bijdrage aan armoedebestrijding. De betere toegang tot schoon drinkwater redde de afgelopen jaren heel wat levens: verontreinigd water veroorzaakt diarree, cholera, dysenterie, tyfus en polio en die ziektes kunnen leiden tot de dood.

Door de betere toegang tot schoon drinkwater daalde de kindersterfte aanzienlijk. Stierven er vijftien jaar geleden elke dag nog tweeduizend kinderen jonger dan vijf aan diarree, nu zijn dat er duizend. Dat zijn nog steeds duizend kinderen te veel, maar we zitten op de goede weg.

WC

Ook bemoedigend nieuws is het feit dat de afgelopen 25 jaar maar liefst 2,1 miljard mensen toegang kreeg tot sanitaire voorzieningen. Het aantal mensen zonder toilet daalde van 4,5 miljard in 1990 tot 2,4 miljard in 2016. Uit recent onderzoek van het IMF over India blijkt dat een betere toegang tot sanitaire voorzieningen van essentieel belang is voor het bereiken van gendergelijkheid en economische welvaart. Het leidt volgens het IMF tot een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, hogere geletterdheid en een snellere economische groei.

De rest

Het komt er nu op aan om te zorgen dat alle mensen schoon water en een fatsoenlijk toilet hebben. Want voor 663 miljoen mensen op deze wereld is verontreinigd drinkwater nog altijd een enorm probleem. Nog steeds sterven elk jaar een half miljoen mensen als gevolg van diarree door vuil water. En nog steeds moet een derde van de wereldbevolking het stellen zónder sanitaire voorzieningen. Dat is niet alleen vervelend, het is ook ongezond en gevaarlijk. Volgens schatting van de WHO sterven wereldwijd bijna 600.000 mensen per jaar omdat ze niet beschikken over een wc.

We zitten gelukkig niet stil. De Millenniumdoelen maakten in september 2015 plaats voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen blijft hoog op de agenda staan.

Terug naar de vorige pagina