Meer kinderen gaan langer naar school

Nog even en in Nederland is de kerstvakantie weer voorbij. Dan mogen anderhalf miljoen kinderen weer naar hun juf of meester van de basisschool. Wereldwijd geldt dat voor 589 miljoen van de 650 miljoen jonge kinderen. Dat betekent dat 91 procent van alle kinderen ter wereld naar de basisschool gaat. Aldus een recent verschenen rapport van UNESCO.

Enorme vooruitgang

Helaas betekent dat ook dat 61 miljoen kinderen niet naar de basisschool gaan. Gelukkig is dat aantal snel aan het zakken: in 2000 waren dat er nog 100 miljoen. Zoom je nog verder uit, dan zie je pas de enorme vooruitgang die hier is geboekt. In 1820 volgde niet meer dan achttien procent van de wereldbevolking enkele jaren basisschool.

Niet alleen gaan alsmaar meer kinderen naar school, ze zitten ook langer in de bankjes. In 1950 zaten kinderen gemiddeld nog maar drie jaar op school. In 2010 was dat al opgeklommen tot meer dan acht jaar.

Zeker in de laatste decennia leerden veel mensen lezen en schrijven: was in 1980 nog bijna de helft van de wereldbevolking analfabeet, in 2014 was dat nog maar vijftien procent.

Meer meisjes naar school

Er is nog meer goed nieuws: meisjes zijn bezig met een inhaalslag. Want hoewel in veel landen jongens nog steeds het meest en het langst naar school gaan, groeit het aantal schoolgaande meisjes nu ook razendsnel in Azië, Zuid-Amerika en in veel landen in Sub-Sahara Afrika. En het lijkt erop dat de onderwijstrein voorlopig nog wel even doordendert. In de nieuwe Ontwikkelingsdoelen hebben we vorig jaar immers afgesproken dat over 15 jaar álle kinderen basis- en voortgezet onderwijs krijgen.

De positieve impact van onderwijs is enorm. Volgens Unicef betekent een jaar extra onderwijs een tien procent hoger inkomen voor de rest van iemands leven. Met meer en beter onderwijs is ook de gemeenschap geholpen. Zo leren meisjes meer over voeding en gezondheid, zodat ze later, als moeders, hun eigen kinderen beter kunnen verzorgen. En naarmate de toegang tot onderwijs toeneemt, neemt de kans op een gewelddadig conflict fors af.

 

Terug naar de vorige pagina