Mijlpaal: China haalt de klimaatdoelen drie jaar voor de deadline

‘Jullie eruit, dan wij vóóruit’. Zoiets moeten de Chinezen hebben gedacht toen Trump vorig jaar juni uit het klimaatakkoord van Parijs stapte. Het Chinese persbureau Xinhua laat nu weten dat het de klimaatdoelen uit dit akkoord al heeft gehaald. En dat is drie jaar voor de deadline.

Door Marianne Lamers

China maakt serieus werk van schone energie. Dat de Chinezen daarop inzetten wisten we al langer. Dat er zo snel resultaten werden geboekt waarschijnlijk nog niet. Maar de cijfers liggen er. En die zijn indrukwekkend. Volgens de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua stootte China in 2017 per eenheid ‘bruto binnenlands product’ 46 procent minder broeikasgassen uit dan in 2005. Dat dit zo snel kon gaan, is dankt het aan alsmaar strengere regels bij het produceren van energie, staal en cement.

Minder armoede

Op grond van die strengere regels, werd vorig jaar, opnieuw, de bouw van een aantal kolencentrales afgeblazen. In 2017 kwamen er 28 procent minder kolencentrales bij dan het jaar ervoor.  Tussen 2015 en 2017 was er al een daling van 41 procent. Daarbij ging het nog maar om plánnen voor de bouw van kolencentrales. Nog forser ging de streep door kolencentrales waarvan de bouw al was ingezet: in 2016 en 2017 werd maar liefst 73 procent van deze bouwprojecten teruggedraaid.

Dat een land als China minder inzet op kolencentrales, was volgens deskundigen te verwachten. De afgelopen decennia ging het China vooral om de bestrijding van armoede en dus op economische groei. Dat lukte. Bijna 700 miljoen mensen vertrokken uit de armoede. De energie die daarvoor nodig was, werd geproduceerd in kolencentrales.

Minder kolencentrales

Maar de prijs was hoog: de stijgende welvaart leidde tot verschrikkelijke luchtvervuiling en een enorme toename van de uitstoot van broeikasgassen. Het ex-ontwikkelingsland nam dat op de koop toe; de bestrijding van armoede had de grootste prioriteit. Nu zet China de volgende stap. De lucht moet schoner en de uitstoot van CO2 moet omlaag. Op de economische groei van het land, hebben de maatregelen weinig invloed: die blijft groeien.

Tevreden VN

Het klimaat kon wel wat goed nieuws gebruiken, zeker nadat de Amerikaanse president Trump zich vorig jaar terugtrok uit het akkoord. VN-klimaatbaas Patricia Espinosa is dan ook erg tevreden. ‘Excellent nieuws uit China’, reageerde ze via Twitter. ‘Erg bemoedigend nu de internationale gemeenschap de transitie wil versnellen naar een koolstofarme maatschappij en de ambitie wil verhogen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.’

 

Terug naar de vorige pagina