Het milieu in 2016: wat er wél goed ging

27_eep307_masaipv-2

Smeltende ijskappen, extreem weer. Door alle doemberichten lijken acties tegen de opwarming van de aarde soms hopeloos. Maar inzet tegen klimaatverandering  heeft wel degelijk zin.

CO2 uitstoot groeit niet meer

De opmars van duurzame energie groeit gestaag. Het International Energy Agency IEA liet in oktober weten dat nu wereldwijd een half miljoen zonnepanelen per dag (!) worden geïnstalleerd. Volgens het agentschap heeft duurzame energie in 2015 het opwekken van energie uit kolen al overtroffen. Het IEA schat de groei voor duurzame energie voor de komende vijf jaar dertien procent hoger in dan vorig jaar nog werd aangenomen.
De wereldwijde uitstoot van CO2 is in 2016, voor het derde jaar op rij, dan ook nauwelijks toegenomen. En dat terwijl de wereldeconomie weer stevig groeit. In de VS is de uitstoot van CO2 per hoofd van de bevolking alweer terug op het niveau van de jaren negentig. Ook in Europa daalt de uitstoot van CO2. Zes Europese landen stopten voor 2016 al met de productie van kolen. België was in maart 2016 nummer zeven.

Lekkages

Op milieugebied ging in 2016 wel meer goed. Zo neemt de massale vervuiling door olie fors af. In de jaren zeventig werden er jaarlijks nog zo’n 24,5 grote olielekkages geteld, sinds 2010 ligt dat gemiddelde rond de 1,8 lekkages per jaar. Ook het tempo van ontbossing daalt. Werd in de jaren negentig nog meer dan acht miljoen hectare bos gekapt, in 2010 was het iets meer dan vijf miljoen. Ook groeit het gat in de ozonlaag weer dicht omdat we wereldwijd substanties die ozon afbreken in de ban hebben gedaan.

Niet bruiner maar groener

Uit recent onderzoek blijkt dat ook zure regen nu echt definitief verleden tijd is. Het zuurgehalte in de neerslag is in 2016 bijna terug op het niveau van voor de industrialisatie in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Bovendien zegden in 2016 meer dan negentig landen 5,3 miljard dollar toe voor het behoud van de oceanen, Meer dan twintig landen zijn bovendien van plan om veertig nieuwe mariene reservaten te creëren om zo de zee te beschermen tegen klimaatverandering en vervuiling.

En wie dacht dat de aarde eerder ‘bruiner’ dan groener wordt, heeft het mis: uit satellietonderzoek in 2016 blijkt dat steeds meer gebieden groen kleuren en steeds minder gebieden bruin. De reden is de hoge uitstoot van CO2.  Kooldioxide stimuleert plantengroei. CO2 wordt niet voor niets een ‘broeikasgas’ genoemd.