Nashvilleverklaring haaks op trend homoacceptatie

De Nashvilleverklaring tegen de acceptatie van homoseksualiteit en ‘transgenderisme’ (ondertekend door 250 conservatieve Nederlandse christenen, hun predikanten en SGP-voorman Kees van der Staaij) ontmoet veel kritiek. En terecht, want het document keert zich direct tegen artikel 1 van de Nederlandse grondwet. ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Of het document veel uithaalt, is nog maar de vraag. Want het staat ook haaks op de onmiskenbare trend waarin homo’s en transgenders steeds meer acceptatie ontmoeten.

Zo meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2018 dat Nederlanders ‘positievere opvattingen’ krijgen over homo- en biseksualiteit. In 2006 was 53 procent van de Nederlanders positief over homo- en biseksualiteit, in 2018 was dat gestegen tot 74 procent.
Dat geldt ook voor opvattingen over transgenders. In 2012 dacht 45 procent van de Nederlanders positief over hen, inmiddels is dat 57 procent. De houding is in alle bevolkingsgroepen positiever, ook onder scholieren, ouderen en religieuzen. Desgevraagd zegt nog maar 2 procent van alle Nederlanders zich voor een homoseksueel familielid te schamen. In de meeste Europese landen ligt dat overigens hoger, zoals in 10 procent in Frankrijk, 25 procent in Zwitserland en 30 procent in Polen.

In de Verenigde Staten is de trend vergelijkbaar. Volgens onderzoek van het PEW Research Center, is de acceptatie van zowel homoseksualiteit als het homohuwelijk in de laatste twee decennia ‘dramatisch gestegen’. In Amerika meent nu 70 procent dat homoseksualiteit door de samenleving moet worden geaccepteerd. In 2006 was dat nog 59 procent. Ook staat nu 62 procent van alle Amerikanen achter ‘same sex marriage’. Deze opwaartse trend is zowel bij de Democraten als de Republikeinen zichtbaar.

Terug naar de vorige pagina