Nederlanders en de SDG’s: De stemming zit er lekker in!

De nota van minister Kaag: vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. In het 55-pagina’s dikke document zet de minister uiteen waar ze heen wil met ontwikkelingssamenwerking. Met haar beleid zoekt ze niet alleen politieke steun, maar ook steun in de samenleving. World’s Best News peilt alvast de stemming.

Door Mirjam Vossen en Christine Carabain

Wat vinden Nederlanders van het nieuwe beleid voor ontwikkelingssamenwerking? Staan ze achter de prioriteiten van de minister, of hebben ze een hele andere agenda? Het is een tricky question, die we niet rechtstreeks kunnen beantwoorden. Immers, Nederlanders zijn nooit om een mening over de nota gevraagd. Toch doen we een poging. En wel met een onderzoek uit 2017 van Evelien Boonstoppel van Kaleidos Research, ‘Nederlanders & de SDG’s’. Een representatieve groep van 1109 deelnemers kreeg een lijst voorgelegd die was afgeleid van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deelnemers kozen de drie doelen die volgens hen het belangrijkste zijn.

Wat vinden Nederlanders? En spoort hun lijst met de overheidsinzet voor ontwikkelingssamenwerking? Met kop en schouders bovenaan stond het thema ‘vrede en veiligheid’. De helft van de Nederlanders vond dit een belangrijk doel. Op de tweede plaats stond gezondheidszorg voor iedereen (29%), gevolgd door klimaatverandering aanpakken (26%), einde aan de honger (25%), goed onderwijs voor iedereen (24%) en minder armoede (22%). Het zijn veelal de ‘klassieke doelen’, aldus Boonstoppel, die traditioneel veel steun krijgen. Maar ook de aanpak van klimaatverandering, relatief nieuw in de ontwikkelingsagenda, gooide hoge ogen bij het publiek.

Veiligheid en vrouwenrechten

Volgt de minister de prioriteitenlijst van de doorsnee Nederlander? Ja en nee. Een opvallende parallel is het thema veiligheid. Het ‘voorkomen van conflicten en instabiliteit’ is ook één van de topthema’s in de nota van Kaag. Ook het aanpakken van klimaatverandering en het verminderen van armoede in ontwikkelingslanden zijn prioriteiten voor zowel de minister als de Nederlandse burgers.

Er zijn echter ook opmerkelijke verschillen. In de nota loopt ‘gendergelijkheid en het empoweren van vrouwen en meisjes’ als een rode draad door alle thema’s. Dit roept echter geen gevoel van urgentie op bij het Nederlandse publiek: slechts 13% koos ‘gelijke rechten voor mannen en vrouwen’ als belangrijk doel voor een betere wereld. Ook de inzet op economische ontwikkeling, eveneens prominent op de agenda van Kaag, is niet terug te zien in de prioriteitenlijst van de Nederlanders: ‘banen en economische groei’ bungelt met 8% bijna onderaan de lijst.

Steun voor het budget

De inzet van Kaag op veiligheid, armoedebestrijding en klimaat zal in elk geval op bijval van het Nederlandse publiek kunnen rekenen. De minister kan zich bovendien gesterkt weten door een stabiel draagvlak voor armoedebestrijding. Uit een (niet gepubliceerd) onderzoek van Kaleidos Research uit 2017 blijkt dat een ruime meerderheid van 63% het (zeer) belangrijk vindt om mensen in arme landen te helpen zich te ontwikkelen. Slechts 9% vindt dat (zeer) onbelangrijk. Deze percentages zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Daarmee kan de minister echter niet achterover leunen. Hetzelfde onderzoek liet namelijk zien dat steun voor het doel van ontwikkelingssamenwerking zich niet automatisch vertaalt in steun voor het budget: 36% van de mensen vond dat dit budget mocht worden verminderd, tegenover 13% die vond dat het hoger mocht worden. De minister zal haar best moeten doen om mensen te overtuigen dat haar beleid hun belastinggeld waard is.

Terug naar de vorige pagina