Netwerk

Vrijwilligers

Individuen - die mee doen
Vrijwilligers bij World’s Best News zetten zich in tijdens de jaarlijkse World’s Best News Week. Ze houden presentaties op scholen en bij verenigingen, ze filmen en fotograferen en vertegenwoordigen WBN op social media. Vrijwilligers van World’s Best News zijn klaar met cynisme en navelstaren. De wereld is groter dan Nederland. En ze staat er in veel opzichten beter voor dat de meeste Nederlanders geloven.

Bekijken

Bedrijven

Bedrijven - die mee doen
Bedrijven steunen World’s Best News omdat zij graag zien dat Nederlanders sterke banden hebben met de wereld die hen omringt. Als handelsnatie kunnen wij niet zonder een open en betrokken houding jegens de rest van de wereld. World’s Best News draagt bij aan een feitelijk en afgewogen beeld van hoe de wereld er ook buiten Zundert en Zevenaar uitziet.

Bekijken

Overheden

Overheden - die mee doen
Nederlandse organisaties binnen of verwant met de overheid, zien Nederland het liefst als een optimistisch, open en naar buiten gericht land. Daarom steunen zij World’s Best News. Zij menen dat een klein land als Nederland het alleen goed doet, wanneer het zich ontvankelijk opstelt tegenover de rest van de wereld. En dat begint met kennis, zoals uitgedeeld door World’s Best News.

Bekijken

Non profit organisaties

Non Profit die mee doen
Non profit-organisaties, en dan met name op het terrein van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, steunen World’s Best News. Want als geen ander ervaren zij de vooruitgang die zich vandaag in arme landen voltrekt. En ze weten dat ze hun werk alleen kunnen voorzetten, wanneer ook gewone Nederlanders deze vooruitgang zien.

Bekijken