Einde analfabetisme in zicht

Ongeletterdheid wereldwijd. Uitzonderlijk in hun analfabetisme zijn een half dozijn Afrikaanse landen (hier in het rood aangegeven): de Centraal Afrikaanse Republiek, Burkina Faso, Guinea, Zuid-Sudan en Niger.

Ongeletterdheid wereldwijd. Uitzonderlijk in hun analfabetisme zijn een handvol Afrikaanse landen (hier in het rood en donker oranje aangegeven): de Centraal Afrikaanse Republiek, Burkina Faso, Guinea, Zuid-Sudan en Niger. Bron: Our World in Data

Er was een tijd dat vrijwel niemand kon lezen en schrijven. Zelfs de veroveraar Genghis Khan, de jonge keizer Karel de Grote en de ontdekkingsreiziger Francisco Pizarro konden dat niet. Toch waren zij, ook in hun tijd, uitzonderingen. De geestelijkheid, gevolgd door de hoge adel, kon dat in het algemeen wel. En dat gold ook voor legeraanvoerders en ontdekkingsreizigers.

Eeuwenlang was de kloof met de massa evenwel groot. In 1820 kon nog maar twaalf procent van de wereldbevolking lezen en schrijven. In 1990 was dat percentage al gestegen tot driekwart van alle volwassenen. En nu hangt het rond de 86 procent. Onder jongeren tussen vijftien en 24 jaar leest en schrijft inmiddels 93 procent. En daarmee zijn we nog maar één generatie verwijderd van universele geletterdheid.

Nog dertien jaar te gaan

Uitzonderlijk in hun analfabetisme zijn een handvol Afrikaanse landen: de Centraal Afrikaanse Republiek, Burkina Faso, Guinea, Zuid-Sudan en Niger. In dit laatste land kan niet meer dan negentien procent van de bevolking lezen of schrijven. Voor dit groepje landen is het gebrek aan een geletterde bevolking een enorme barrière voor verdere ontwikkeling.

Toch lijkt het analfabetisme over niet al te lange tijd ten einde. Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die alle landen in 2015 hebben aangenomen, moeten in 2030 alle jongen en meisjes overal ter wereld beschikken over gratis, goed en gelijkwaardig onderwijs, zowel op de basis- als de middelbare school. Expliciet staat er dat in 2030 álle jongens en meisjes ter wereld moeten kunnen lezen, schrijven en cijferen. Nog dertien jaar te gaan dus.

Terug naar de vorige pagina