Op naar het einde van het kolentijdperk (maar eerst moet nog even de armoede de wereld uit)

Voor het tweede jaar op rij werden in China en India geplande kolencentrales afgeblazen, constateren milieuorganisaties in een nieuw rapport.

Door Marianne Lamers

In 2017 kwamen er 28 procent minder kolencentrales bij dan het jaar ervoor. Vooral in China en India werden veel plannen voor nieuwe kolencentrales afgeblazen. Tussen 2015 en 2017 was er in totaal een daling van 41 procent. Het aantal nieuwe bouwprojecten die al waren ingezet, daalde nog harder: in de afgelopen twee jaar met 73 procent. Dat kwam vooral doordat China de regels aanscherpte en in India private investeerders zich teruggetrokken uit projecten.

Dat constateren de opstellers van het rapport, ‘Boom Bust 2018’. Die opstellers zijn milieuorganisaties Greenpeace, Sierra Club en CoalSwarm. Zij verwachten dat vanaf 2022 de totale capaciteit zal gaan dalen, omdat er dan meer centrales gesloten worden dan erbij komen.

Uit de armoede

Dat een land als China minder inzet op kolencentrales en serieus werk maakt van schone energie, was volgens deskundigen te verwachten. De afgelopen decennia ontsnapte in China bijna 700 miljoen mensen uit de armoede. De energie die daarvoor nodig was, werd geproduceerd in kolencentrales. Dit leidde in China tot verschrikkelijke luchtvervuiling en een enorme toename van de uitstoot van broeikasgassen. Maar het ex-ontwikkelingsland nam dat op de koop toe; de bestrijding van armoede had de grootste prioriteit.

Nu China welvarender is geworden, groeit ook de wens om aan de vervuiling een einde te maken. Tegenwoordig bestrijdt China de lucht- en milieuverontreiniging met wetgeving en nieuwe technologie, net zoals de rijkere landen dat in de twintigste eeuw begonnen te doen. En net zoals in westerse landen het gebruik van steenkool begon terug te lopen, zo gebeurt dat nu ook in China.

Meer kolen in arme landen

In Europa werd door de koepel van Europese elektriciteitsbedrijven Eurelectric vorig jaar zelfs al het einde van steenkool in Europa aangekondigd. Op twee landen na – Polen en Griekenland- zullen in Europa vanaf 2020 geen nieuwe kolencentrales meer worden gebouwd.

Het optimisme dat het einde van steenkool nabij is van zowel de opstellers van ‘Boom Bust 2018’ als Eurelectric, wordt overigens gerelativeerd door het IEA, het Internationaal Energie Agentschap. Dat stelt dat de productie van kolen wereldwijd vooralsnog toeneemt: ‘Sinds het begin van de 21e eeuw, zijn kolen de snelst groeiende bron van energie.’ De IEA voorziet dan ook nog een stijging van de kolenproductie met 0,6 procent in 2020. Die stijging komt volledig door de groeiende economieën in lage- en middel-inkomenslanden. Toch is dat niet alleen maar slecht nieuws. Het zou wel eens kunnen betekenen dat ook deze landen op dit moment bezig zijn de welvaart, gezondheid en politieke stabiliteit te verwerven die de rijke landen in de vorige eeuw bereikte.

 

Terug naar de vorige pagina