Partin

partin_logoNederland kent een groot aantal actieve vrijwilligersorganisaties met kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Partin is de brancheorganisatie die deze Particuliere Initiatieven (PI) vertegenwoordigt. Partin geeft het PI een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van het particulier initiatief. Andere belangrijke doelen zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Ook wil Partin de bekendheid van Particuliere Initiatieven in Nederland vergroten.