Schade natuurrampen loopt op, sterfte blijft dalen

Woensdag 31 oktober kwam het Rode Kruis met dramatische cijfers over natuurrampen. De Nederlandse media -Nu.nl, de Telegraaf, NRC, de NOS, RTL- tikten het persbericht van het Rode Kruis keurig over. Ze berichtten dat de wereldwijde schade als gevolg van die rampen in de afgelopen tien jaar verdubbelde tot 290 miljard euro in 2017. Nog nooit richtten natuurrampen wereldwijd zoveel schade aan als vorig jaar.

We mogen aannemen dat deze cijfers kloppen. Want we worden immers steeds rijker. Daarom neemt ook de schade toe. Wie geen auto, caravan of boot heeft, kan na een storm of overstroming ook geen schade aan die auto, caravan of boot declareren. De meeste schade, 32 procent van het totaal, wordt dan ook aangericht in de rijke Verenigde Staten. Om een goed beeld te krijgen, zou je de opgelopen schade in verband moeten brengen met de stijgende welvaart. Dat doet het Rode Kruis in zijn gisteren verschenen World Disasters Report helaas niet.

Wat het Rode Kruis ook niet vermeldt, is het goede nieuws dat het aantal doden door natuurrampen blijft dalen. In de jaren ’20 van de vorige eeuw, kwamen jaarlijks bijna 500 duizend mensen om door natuurgeweld. In de jaren ’60 was dat aantal gedaald tot onder de 200 duizend en de afgelopen tien jaar schommelde het jaarlijkse gemiddelde rond de 68 duizend.

In 2017, het jaar waar het rapport van het Rode Kruis zich op richt, vielen naar verhouding zelfs bijzonder weinig doden: 9.700. En dat terwijl de wereldbevolking, vergeleken met de jaren ’20 nu bijna vier keer zo groot is.

Het is jammer dat het Rode Kruis niet bericht over dergelijke bemoedigende cijfers. Juist het dalende aantal doden door natuurgeweld laat immers zien dat onze activiteiten – en zeker die van het Rode Kruis – effect hebben. Door louter te focussen op de opgelopen schade – en zonder die te relateren aan de stijgende welvaart – werkt het Rode Kruis mee aan hulpmoeheid. Deze ‘compassion fatigue’, ondermijnt onze inzet om de impact van natuurrampen nog verder terug te dringen.

Terug naar de vorige pagina