Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen naar de basisschool

10-30-2015iraq_schoolDe scholen zijn weer begonnen. Maar voor hoeveel kinderen geldt dat eigenlijk in deze wereld? Dagblad Trouw kopte onlangs ‘Te veel kinderen en jongeren gaan niet naar school’. Het nieuws kwam uit een recent verschenen rapport van Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties. Dat cijfer klopt. Maar in het rapport staat nóg iets van belang: in 2015 gingen weliswaar 264 miljoen kinderen niet naar school, maar in 2000 waren dat er nog 374 miljoen. In 15 jaar tijd gingen dus 110 miljoen méér kinderen naar school.

Enorme vooruitgang
‘School’, betekent voor Unesco zowel lagere als middelbare school. Bij jonge kinderen zijn de grootste successen geboekt. In absolute getallen kunnen 61 miljoen van hen niet naar school. Dat is 9 procent van alle kinderen in die leeftijd en dat betekent dus ook dat inmiddels 91 procent van alle kinderen ter wereld wél naar de basisschool gaat.  De nieuwe grote uitdaging ligt nu in het middelbare en hoger onderwijs.

Aantal kinderen dat niet naar school gaat, van 2000 tot en met 2015, gemeten per leeftijdsgroep en sekse. Bron: Unesco

Aantal kinderen dat niet naar school gaat, van 2000 tot en met 2015, gemeten per leeftijdsgroep en sekse. Bron: Unesco

Langer naar school
De Unesco-cijfers gaan over de periode 2000-20015. Zoom je verder uit, dan zie je pas de enorme vooruitgang die wordt geboekt. Aan het begin van de negentiende eeuw volgde niet meer dan achttien procent van de wereldbevolking enkele jaren basisschool.

Vandaag gaan niet alleen meer kinderen naar school, ze zitten ook langer in de bankjes. In 1950 zaten kinderen gemiddeld nog maar drie jaar op school. In 2010 was dat al opgeklommen tot meer dan acht jaar. Zeker in de laatste decennia leerden veel mensen lezen en schrijven: was in 1980 nog bijna de helft van de wereldbevolking analfabeet, in 2014 was dat nog maar vijftien procent.

Meer meisjes naar school
Er is nog meer goed nieuws: meisjes zijn bezig met een inhaalslag. Want hoewel in veel landen jongens nog steeds het meest en het langst naar school gaan, groeit het aantal schoolgaande meisjes nu ook razendsnel in Azië, Zuid-Amerika en in veel landen in Sub-Sahara Afrika.

Willen we echter dat over vijftien jaar álle kinderen basis- en voortgezet onderwijs krijgen zoals we in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben afgesproken, dan moet er nog wel wat gebeuren, stelt Unesco. Want sinds 2012 neemt het aantal kinderen en jongeren dat niet naar school gaat nauwelijks meer af.

Donormoeheid
Dat komt volgens Kate Redman, woordvoerster van Unesco, onder meer doordat donoren steeds minder geld investeren in onderwijs: ‘We zien dat hulp besteed aan onderwijs al jaren afneemt. Er is een soort donormoeheid voor onderwijs ontstaan.’

Wellicht dat een World’s Best News-focus kan helpen. Alleen vertellen hoeveel kinderen nog níet naar school gaan, zoals Rihanna en Dagblad Trouw doen, zal de donormoeheid alleen nog maar voeden. Het is goed om te benadrukken dat het ons, de wereldgemeenschap, is gelukt om negen op de tien kinderen ter wereld naar de basisschool te sturen. Met onze inzet moet het toch ook lukken om die laatste negen procent in de schoolbankjes te krijgen?

Terug naar de vorige pagina