Slecht nieuws: honger stijgt

dominik-martin-675


Foto: Dominik Martin / Unsplash

In 2016 is het aantal én het percentage mensen met honger fors toegenomen. Dat bericht de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO van de Verenigde Naties in haar jaarlijkse rapport. Terwijl het percentage mensen met honger sinds 1990 meer dan halveerde, namen de concrete aantallen hongerigen de afgelopen jaren nog maar mondjesmaat af. In 2014, 2015 en 2016 nam het aantal hongerigen zelfs weer toe en wel van 777 miljoen mensen naar 815 miljoen. Daardoor is nu, voor het eerst sinds 1990, ook het percentage weer gestegen. Was in 1990 nog 23,3 procent van de wereldbevolking ondervoed, en was dat percentage in 2015 teruggelopen tot 10,6 procent, vorig jaar ging weer 11 procent met honger naar bed

fao-grafiek

 

Verkeerde trend
Dat is bijzonder slecht nieuws. Want een decennialange trend van dalende honger lijkt voorbij. De FAO houdt de mogelijkheid overigens open dat de toename tijdelijk is, maar het is ook denkbaar dat de trend echt de verkeerde kant opgaat.  Want de onderliggende oorzaken van de honger zullen niet overnacht verdwijnen.

Dat zijn er twee, schrijft de FAO. De eerste is een forse groei van het aantal conflicten wereldwijd. Vaak zijn deze conflicten regionaal en leiden ze niet tot een wereldwijde toename van het aantal dodelijke slachtoffers. Maar ze maken het leven in veel regio’s wel zo onzeker en onveilig dat mensen vluchten van hun land en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Een tweede reden is het klimaat. In 2015 waren veel streken getroffen door droogte of overstromingen. Deels waren deze verschijnselen te wijten aan de klimaatverandering, deels ook aan het verchijnsel ‘El Niño’ dat eens in de 3 tot 7 jaar optreedt.

Weerbare landbouw
Volgens de FAO beïnvloeden conflicten en klimaatverschijnselen elkaar: in regio’s met gewapende conflicten kunnen overheden niet adequaat ingrijpen bij droogte of overstromingen. Omgekeerd kan honger door droogte of overstromingen ook conflicten veroorzaken, ‘a hungry man, is an angry man’.

De FAO komt ook met aanbevelingen om de trend weer te laten keren.  Vanzelfsprekend beveelt de landbouworganisatie aan om veel forser te investeren in een ‘weerbare landbouw’.  Want ook al zet de verstedelijking wereldwijd door, miljarden mensen zullen op het platteland blijven wonen en werken. De beste manier om om te gaan met gewapende conflicten is door ervoor te zorgen dat ze niet kunnen ontstaan. Behalve het stimuleren van een productieve landbouw, moeten overheden ook investeren in de goede gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen van de boeren.

Hulp
Wanneer het toch misgaat en vluchtende mensen zelf niet meer voor hun voedsel kunnen zorgen, moeten zij niet aan hun lot worden overgelaten. Verstoken van gezondheidszorg of veiligheid, ligt een verdere escalatie op de loer. Bij het verstrekken van hulp moet overigens  ook worden gedacht aan de bevolking die de vluchtelingen opvangt. Ook zij moet meeprofiteren van het aangevoerde voedsel, de gezondheidszorg en de geboden veiligheid, omdat anders conflicten tussen oude en nieuwe bewoners kunnen ontstaan.

World’s Best News signaleert bemoedigende ontwikkelingen om deze vervolgens met sprekende voorbeelden onder de aandacht te brengen van media, ngo’s en een algemeen publiek. Daarmee wil World’s Best News belangrijke, structurele trends aan de orde stellen; trends die anders niet worden opgemerkt. Voor het eerst sinds de oprichting van WBN Nederland in januari 2016 slaat zo’n belangrijke ontwikkeling om. Omdat WBN geen goednieuwsshow is, maar een journalistieke organisatie,  willen we ook aan dit verschijnsel aandacht schenken.

Het volledig rapport van de FAO is hier te downloaden: The state of food security and nutrition in the world 2017