Tien bemoedigende feiten op Internationale Vrouwendag

uni107029

Het wordt al een dikke honderd jaar gevierd: Internationale Vrouwendag. Maar valt er anno 2017 eigenlijk wel wat te vieren? Dat kun je wel stellen: in de laatste honderd jaar hebben vrouwen een enorme vooruitgang geboekt. World’s Best News zet tien bemoedigende feiten op een rij:

1. Minder vrouwen gaan dood tijdens de bevalling

Het percentage vrouwen dat tijdens en rond de bevalling sterft, daalde wereldwijd met 44 procent tussen 1990 en 2015.

2. Meer vrouwen hebben werk, ook buiten de agrarische sector

Het percentage vrouwen dat werkzaam is buiten de agrarische sector steeg van 35 procent in 1990 naar 41 procent in 2015.

3. Minder kindhuwelijken

Wereldwijd neemt het aantal meisjes dat moet trouwen voor hun achttiende af. Waren het in de jaren tachtig nog één op de drie meisjes die dit overkwam, nu zijn dat er één op de vier.

4. Meer vrouwen in het parlement

In 25 jaar verdubbelde het percentage vrouwelijke parlementsleden wereldwijd. In 46 landen bestaat nu meer dan 30 procent van het parlement uit vrouwen

5. Meer vrouwen regeren

Op dit moment zijn tien vrouwen staatshoofd en nog eens negen vrouwen regeringsleider.

6. Vrijwel alle vrouwen mogen stemmen

In 1948 bestond het algemeen kiesrecht alleen in West-Europa, de Amerika’s en een enkel land in Afrika en Azië. Nu bestaat het kiesrecht voor mannen én vrouwen in vrijwel alle landen van de wereld.

7. Minder vrouwenbesnijdenis

Vrouwenbesnijdenis komt minder voor dan dertig jaar geleden. In de dertig landen waar meisjes besneden worden, daalde sinds 1985 het percentage besneden meisjes (tussen de vijftien en de negentien jaar) van 51 procent naar 37 procent.

8. Meer meisjes naar school

In twee derde van de ontwikkelingslanden gaan er net zoveel meisjes als jongens naar de basisschool. In Zuidoost-Azië gingen in 1990 nog voor iedere 100 jongens 77 meisjes naar de basisschool. In 2012 was die verhouding gelijk.

9. Meer en betere zorg voor meisjes

Meisjes overleven steeds vaker hun kindertijd. Wereldwijd is de verhouding tussen het aantal jongens en meisjes steeds meer gelijk.

10. Minder meisjes werken

Kinderarbeid daalde sinds 2000 met dertig procent. Onder jongens daalde het percentage met 25 procent, bij meisjes met 40 procent.