Tien redenen om de vrijheid te vieren

We hangen weer massaal de vlag uit op 5 mei. Maar valt er ook wat te vieren? Meer dan we wellicht beseffen, meent journalist Marianne Lamers.

Aan slecht nieuws geen gebrek; oorlogen, klimaatverandering, de plastic soep in zee. Is er wel reden om op 5 mei onze vrijheid te vieren? Ja, die reden is er. Een terugblik op wat we hebben bereikt sinds vijf mei 1945, zou ons eerder optimistisch moeten stemmen. Zeker de laatste decennia hebben we een ongelofelijke vooruitgang geboekt. Alle reden dus om op 5 mei de vrijheid uitbundig te vieren.

1. Er vallen minder doden door oorlog

Eind jaren ‘40 stierven wereldwijd 20 op de 100.000 mensen door oorlogsgeweld. Op dit moment vallen wereldwijd minder dan 2 oorlogsdoden per 100.000 mensen. Eind jaren ‘40 was de kans om in een oorlog om te komen dus tien keer zo groot als nu.

2. Het kernwapenarsenaal nam fors af

Na de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki in ’45 leek een volgende kernoorlog onafwendbaar. Het aantal kernwapens nam sterk toe. In 1986 stonden wereldwijd bijna 65.000 kernwapens opgesteld. Vandaag zijn dat er rond de 15.000.

3. Kindersterfte daalt fors

Van alle kinderen die wereldwijd in 1945 werden geboren, stierven er 20 op de 100 voor hun 5e verjaardag. Vandaag halen 4 van de 100 kinderen hun vijfde verjaardag niet. Dat zijn er nog steeds 4 teveel, maar het is ook een daling van 80 procent.

4. Het aantal slachtoffers van klimaatrampen neemt af

Hoewel het klimaat verandert, daalt het aantal mensen dat overlijdt door droogte, hitte, overstromingen of stormen. Stierven in de jaren ’40 nog 156 op de 100.000 mensen wereldwijd door klimaat-gerelateerd weer, vandaag zijn het er 5 op de 100.000. Dat is een daling van 97 procent.

5. We worden ouder en gezonder

In 1945 lag de wereldwijde levensverwachting op 46 jaar. Vandaag mogen baby’s wereldwijd verwachten 72 jaar te worden. We kregen er dus, wereldwijd, 26 jaar bij. Bovendien worden we niet alleen ouder, we leven ook veel langer in goede gezondheid.

6. Armoede neemt af

Na WOII leefde de helft van de wereldbevolking in extreme armoede. Hoewel de wereldbevolking verdrievoudigde, daalde extreme armoede sinds 1945 tot minder dan 1 op de 10.

7. Er is meer democratie

In 1945 leefde 15 procent van de wereldbevolking in een volledige democratie. Vandaag is dat ongeveer 55 procent.

8. De doodstraf begint te verdwijnen

In 1945 hadden nog maar 8 landen de doodstraf afgeschaft. Nu wordt de doodstraf in 155 van alle 195 landen niet meer uitgevoerd.

9. Er is meer vrijheid voor seksuele minderheden.

Vlak na de oorlog was homoseksualiteit nog overal verboden. Homo’s konden er alleen maar van dromen om met iemand te trouwen waar ze echt van hielden. Sinds 1945 werd homoseksualiteit in 122 van de 190 landen uit het strafrecht gehaald. In 2001 stelde Nederland als eerste land het huwelijk open voor iedereen. Vandaag bestaat in 26 landen de vrijheid om te trouwen met wie je maar wil.

10. Tempo bevolkingsgroei neemt af

In de jaren na de oorlog kreeg een vrouw wereldwijd gemiddeld 5 kinderen. Op dit moment krijgt de gemiddelde vrouw nog maar 2,4 kinderen. De wereldbevolking groeit dus steeds langzamer; de grootste stijging ligt al achter ons. Waarschijnlijk stabiliseert de wereldbevolking rond 2075 rond de 10 miljard wereldburgers. Deze groei hoeft geen probleem te zijn: terwijl de bevolking de afgelopen zeventig jaar met 5 miljard mensen sneller toenam dan ooit, zijn armoede en honger gehalveerd en is de mens slimmer geworden.

Vanzelf ging dit allemaal niet. De bevrijding op 5 mei 1945 gaf een enorme impuls aan initiatieven voor een betere wereld. Wereldwijd begonnen landen beter met elkaar samen te werken, organisaties voor mensenrechten en ontwikkelingshulp werden opgericht, Europa begon zich te omschrijven als een ‘gemeenschap’. De betere wereld waar sindsdien aan wordt gebouwd, is 100 procent mensenwerk. Er is dus op 5 mei niet alleen volop reden om feest te vieren. Er is ook volop reden om ons in te blijven zetten voor een betere wereld.

Terug naar de vorige pagina