Stedenband Tilburg-Matagalpa: drie decennia milleniumactie

tilburg-matagalpaSinds de jaren tachtig kent Nederland diverse stedenbanden met Nicaragua. Een stedenband wil zeggen dat groepen burgers en organisaties in een stad in Nederland een duurzame verbinding aangaan met counterparts in het andere land. De Stedenband Tilburg-Matagalpa -in essentie een vrijwilligersorganisatie- is trots dat zij een flinke duit in het zakje heeft gedaan in het behalen van de millenniumdoelen.

In de laatste twee decennia is in Nicaragua veel vooruitgang geboekt. Zo is de moedersterfte gedaald van 160 naar 40 per 100.000 levend geborenen kinderen. Ook zijn er beduidend meer vrouwen minister, burgemeester of directeur van een grote instelling. In de stad Matagalpa is zowel de drinkwatervoorziening als het wegennet aanzienlijk verbeterd. In alle wijken staan nu scholen en je ziet veel minder straatkinderen die aan het werk of aan het bedelen zijn.

Door het meerjarenproject ‘Caminando Juntos‘, dat afliep in 2015, heeft de stedenband veel mensen in Matagalpa bereikt en die mensen hebben het aantoonbaar beter dan daarvoor.

Onderwijs:                  2.800 nieuwe kinderen zijn naar school gegaan.

Moeder-kindzorg:       6.200 vrouwen zijn veilig bevallen.

Microkrediet:              4.180 vrouwelijke ondernemers hebben zich ontwikkeld.

Koffie:                        458 koffieboeren hebben een hoger inkomen.

Daarbij heeft de inzet van de stedenband een belangrijk vliegwieleffect, want ondernemers die tot bloei komen verschaffen ook anderen werk en moeders die veilig bevallen kunnen zo ook voor hun oudere kinderen blijven zorgen. Tien jaar geleden kende Matagalpa een grote kale berg vanwege houtkap; na herbebossing is deze berg nu uitgegroeid tot een populair oord met uitkijktoren, speeltuin en natuureducatie.

Komend decennium richt de stedenband Tilburg-Matagalpa zich op drie ‘global goals’: kwaliteitsonderwijs, klimaatactie en economische ontwikkeling. Zo gaan we met een mobiele school naar de vuilnisbelt – een van de acties tegen schooluitval en kinderarbeid. Ook richten we onze pijlen op het ecotoerisme als kansrijke sector in de economie. Het nieuwe reisbureau in Matagalpa waarschuwt wel: wie als vrijwilliger eenmaal in Nicaragua is geweest kan voor zijn leven besmet raken… met het Nica-virus!!!

 

MILLENNIUMDOELEN 2015: hoe gaan we die bereiken?

Introductie van Matagalpa from Stedenband Tilburg-Matagalpa on Vimeo.