Trumps milieupolitiek faalt

Donald Trump verloor ‘the House’ (het equivalent van de Amerikaanse Tweede Kamer) aan zijn democratische tegenstanders. Dat is in elk geval goed nieuws voor iedereen die natuur en milieu een warm hart toedraagt. Want al meteen na zijn aantreden in 2017 begon Trump met het ontmantelen van de Amerikaanse milieuwetgeving. Niet alleen wil hij de Verenigde Staten losmaken van het Klimaatakkoord van Parijs, Trump verordonneerde ook een forse bezuiniging op de milieuwaakhond EPA.

En daar bleef het niet bij. Per decreet hoopt Trump ook de normen te verlagen voor bedrijven die schadelijke stoffen willen lozen. Hij wil het gebruik van gevaarlijke landbouwgiffen toestaan, probeert olie- en mijnbouwbedrijven de mogelijkheid te geven om te delven in waardevolle natuurgebieden, hoopt de onder Obama verboden gloeilamp weer in te voeren en jagers na veertig jaar weer de kans te geven om op Grizzlyberen te jagen. Niet minder dan 47 natuur- en milieuwetten nam Trump op de schop. En nog eens 39 wetten staan op de lijst om te worden gefileerd.

Weerbarstige rechtstaat

Tot zover het slechte nieuws. Nu het goede: niet één van al deze maatregelen is vooralsnog in praktijk gebracht. Met veel bombarie ondertekende Trump ze weliswaar in decreten en verordeningen , maar rekende daarbij waarschijnlijk niet op de weerbarstige Amerikaanse rechtsstaat. Alom vertragen burgerprotesten en juridische processen de implementatie. Journalisten rapporteren dat overal in het land mensen zich teweerstellen tegen Trumps milieuplannen. De Sierra Club, Amerika’s oudste en grootste milieuorganisatie zag vorig jaar haar ledenaantal verdubbelen tot drie miljoen.

Grizzlyberen

Niet minder dan 650 rechtszaken lopen inmiddels tegen de voorgenomen maatregelen. Zo verbood de rechter de door Trump bevolen openstelling van de jacht op Grizzlyberen nog voordat het eerste schot moest worden gelost. De zware bezuiniging op de EPA werd door het Congres geblokkeerd en door de Trump aan het hoofd geplaatste klimaatscepticus Scott Pruit is wegens corruptie alweer ontslagen. Dat het Trump niet lukt om zijn zin door te drijven, wijten commentatoren onder meer aan de gebrekkige kwaliteit van zijn team. Trumps juridische adviseurs maken simpelweg te veel fouten. Een andere reden is dat de ongedurige Trump via decreten en verordeningen wil regeren. Maar veel decreten moeten worden omgezet in wetten en in het Congres staan ook nogal wat republikeinen sceptisch tegenover Trumps milieupolitiek. Uiteindelijk zijn zíj het die de onpopulaire maatregelen in hun kiesdistrict moeten verdedigen.

Kolenmijnen

Ook de Trumps belofte om kolenmijnen en kolencentrales weer te openen, liep op niks uit. Afgelopen jaar sloten juist tal van kolencentrales. Andere werden omgebouwd tot gascentrales. Juist door die overschakeling op gas, daalde ook de CO2 uitstoot in de VS met 1 procent, terwijl deze wereldwijd met 1,5 procent steeg.
Afgelopen dinsdag gingen gingen de Amerikanen dus naar de stembus voor de ‘midterm elections’. Nooit eerder speelden natuur en milieu in deze verkiezingsronde zo’n grote rol. Duizenden vrijwilligers van de Sierra Club trokken langs de deuren en vroegen de kiezers op milieuvriendelijke kandidaten te stemmen. Hoe belangrijk hun inzet was in de overwinning van de Democraten is op dit moment nog niet duidelijk. Maar een ding lijkt zeker: Trump draagt het milieu dan wel geen groot hart toe, de meeste Amerikanen doen dat wel degelijk. 

* Dit artikel is een samenvatting van een lang essay uit het wetenschapskatern van het Duitse weekblad Die Zeit: ‘Umweltpolitik in den USA: Ökowende per Unterschrift 25 oktober 2018 . Auteur: Dirk Asendorpf.

Terug naar de vorige pagina