Unicef Nederland

UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie. We hebben een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties: alle kinderen geven waar ze recht op hebben. Een flinke uitdaging, waar op verschillende niveaus dagelijks aan wordt gewelogo-unicef-nederlandrkt.

In alle landen

Onze aanpak is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingen en het mandaat van de VN zijn we in staat om miljoenen kinderen te bereiken. We helpen kinderen wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. We werken aan blijvende verbeteringen en doen dat in alle landen. Soms onder hele moeilijke omstandigheden. We vragen ons niet af of we er moeten werken maar hoe we er kunnen (blijven) werken. Want ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

Noodhulp

UNICEF biedt wereldwijd noodhulp bij rampen en oorlogen. Omdat we wereldwijd werken zijn we altijd direct ter plaatse om noodhulp te bieden bij rampen en oorlogen. We zorgen voor voldoende eten, schoon water en toegang tot onderwijs. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNICEF bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

UNICEF Nederland

UNICEF Nederland is een van de 36 Nationale Comités, die in de rijke landen UNICEF Internationaal vertegenwoordigen. We werven fondsen voor hulpprogramma’s die in 155 ontwikkelingslanden worden uitgevoerd en geven voorlichting over het werk van UNICEF. Bovendien houdt ons comité in de gaten of de Nederlandse regering zich houdt aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind, in zowel haar binnenlands als buitenlands beleid.

We zijn er ook voor Nederlandse kinderen

Als groepen kinderen in Nederland op de een of andere manier in de verdrukking komen, komt UNICEF Nederland op voor hun rechten. Zo vragen we in Nederland onder andere aandacht voor kinderhandel en de situatie van asielzoekerskinderen. Daarnaast zijn we medeoprichter van het Kinderrechtencollectief, dat de Nederlandse regering op het gebied van kinderrechten kritisch volgt.