Unilever: 337 miljoen mensen wassen nu hun handen

Sinds 2010 trekken consulenten van Unilever door de dorpen en sloppenwijken van ontwikkelingslanden om mensen te leren om hun handen te wassen. Betere hygiëne is van het grootste belang in de strijd tegen babysterfte. Inmiddels heeft Unilever al 337 miljoen mensen bereikt. Naar schatting halen daardoor 600.000 kinderen hun vijfde levensjaar.

Lifebuoy
In Nederland is zeep van Lifebuoy vrijwel onbekend. In veel ontwikkelingslanden is het product een begrip. De anti-bacteriële Lifebuoy bestaat sinds het einde van de 19e eeuw en werd in Engeland op de markt gebracht in de strijd tegen het besmettelijke cholera.
Vandaag wordt Lifebuoy geproduceerd en vermarkt door Unilever. Ook nu gaat het om meer dan het louter verkopen van deze zeep. Het bedrijf stuurt vrijwilligers op pad om mensen in de dorpen en krottenwijken van ontwikkelingslanden om mensen te trainen in het wassen van hun handen. Van deze vrijwilligers wordt verwacht dat ze daarvoor één uur per week vrijmaken Een training duurt 21 dagen. Dan zit de gewoonte er zo diep in, dat mensen hun handen ook blijven wassen.

Handen wassen tegen kindersterfte
In onderstaande video wijst Unilever erop dat jaarlijks nog zes miljoen kinderen sterven voor hun vijfde levensjaar. Het meest kwetsbaar zijn kinderen tijdens de eerste 24 dagen van hun leven. Dan gaat 44 procent van de kinderen dood van zes miljoen die hun vijfde jaar niet halen. Door ouders over te halen om hun handen te wassen voordat ze hun baby of diens voedsel aanraken, levert Unilever een belangrijke bijdrage in het terugdringen van kindersterfte. Het Nederlands-Britse bedrijf ziet het als haar ‘missie’ om voor 2020 één miljard mensen te helpen hun leven en gezondheid ingrijpend te verbeteren.

Hier leest u meer over de Lifebuoy-campagne van Unilever