Vrede. De wereld heeft er steeds meer van

Vrede. De wereld heeft er steeds meer van

Aan slecht nieuws hebben we geen gebrek. Aanslagen in Sri Lanka, 65 miljoen mensen op de vlucht en geweld in het Midden-Oosten. Maar er is nóg een verhaal. Dat herken je pas wanneer je terugkijkt. De bevrijding op 5 mei 1945 gaf een enorme impuls aan initiatieven voor een betere wereld. Wereldwijd begonnen landen beter met elkaar samen te werken, organisaties voor mensenrechten en ontwikkelingshulp werden opgericht, Europa begon zich te omschrijven als een ‘gemeenschap’. De betere wereld waar sindsdien aan wordt gebouwd, is honderd procent mensenwerk. De resultaten mogen er zijn. Niet alleen is er volop reden om op 5 mei feest te vieren. Er is ook volop reden om ons in te blijven zetten voor een betere wereld.

1. Minder oorlogsdoden
In 1946 was de kans om te sterven in oorlogsgeweld 1 op 8000, wereldwijd. Vandaag is die kans 1 op de 80.000

2. Minder armoede
In 1946 was ongeveer 60 procent van de wereldbevolking extreem arm. Vandaag is dat minder dan 10 procent.

Armoede

3. Minder doodstraf
In 1946 werd in 9 van de 10 landen ter wereld nog de doodstraf opgelegd. Vandaag komt in 9 op de 10 landen de doodstraf niet meer voor.

4. Meer democratie
In 1946 waren nog maar 21 landen een volledige democratie. Vandaag zijn dat 87 landen. Ruim de helft van de wereldbevolking woont nu in een democratisch land.

5. Meer rechten voor homoseksuelen
In 1946 was er nog geen sprake van het ‘homohuwelijk’. Nederland stelde als eerste land het huwelijk in 2000 open voor iedereen. Vandaag is dat mogelijk in 28 landen.

gelijke rechten

6. Meer vredesmissies
In 1946 bestonden er nog geen vredesmissies. Die werden pas twee jaar later ‘uitgevonden’. Vandaag voeren de Verenigde Naties 16 ‘peace keeping missions’ uit, bedoeld om conflicten te voorkomen, vrede te handhaven en wederopbouw mogelijk te maken. En hiermee zijn talloze conflicten in de kiem gesmoord.

7. Minder kernwapens
In 1946 begon de kernwapenwedloop. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in 1986 stonden 70 duizend kernwapens opgesteld. Vandaag is dat aantal gedaald tot rond de 15 duizend.

8. Minder geld voor wapens
In 1946 gaf de wereld veel geld uit aan oorlog en defensie. Vandaag investeren banken en andere financiële instellingen minder in wapens en meer in mensenrechten en verantwoorde voeding.

9. Meer vrouwen in het parlement

In 1946 was minder dan 1 op de 30 parlementariërs vrouw. Dat is gegroeid tot 1 op de 5. In meer dan 90 procent van de landen in de wereld is het aantal parlementariërs de afgelopen jaren gestegen.

10. Minder honger
In 1946 kwamen 80 op de 100 duizend mensen wereldwijd om door hongersnood. Vandaag is dat 0,5 op de 100 duizend.

Terug naar de vorige pagina