VSO

vso-logoVSO stelt Nederlandse vakdeskundigen in staat om enkele maanden tot twee jaar met organisaties in Afrika en Azië samen te werken. Hoe directer, vraaggerichter en gelijkwaardiger ‘onze’ vakdeskundigen samenwerken met plaatselijke collega’s, hoe beter de kennis daar beklijft.

VSO Nederland is onderdeel van het internationale VSO netwerk. Samen werken we binnen drie thema’s; onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Gebaseerd op de prioriteiten van lokale partners. De positie van vrouwen en jongeren zijn belangrijke aandachtsgebieden.