Al bereikt!

Armoede

Het aantal mensen in extreme armoede daalt fors. In 2013 leefden 767 miljoen mensen van minder dan 1,90 dollar per dag. In 1990 waren dat nog bijna 1,9 miljard mensen.

Lees meer

Voedsel en water

Net als extreme armoede, daalt ook het aantal mensen met honger. In 1990 was 1 miljard mensen ondervoed, in 2014 waren dat er 794 miljoen. Inmiddels heeft 9 van de 10 wereldbewoners schoon water.

Lees meer

Gezondheid


Wereldwijd stierven in 1965 nog 173 van alle 1000 kinderen voor hun 5e verjaardag. In 2015 waren dit er 43 per 1000. Dat is een daling van 75 procent. Vooral mazelenvaccinaties redden veel levens.

Lees meer

 

 

Onderwijs


Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen naar de basisschool. Tweehonderd jaar geleden waren dat er nog maar 2 van de 10. Er gaan inmiddels evenveel meisjes dan jongens naar de basisschool.

Lees meer

 

 

Vrede en rechten

Non Profit die mee doenDe wereld was vroeger een stuk gevaarlijker dan we vaak denken. Het percentage slachtoffers van oorlog, terreur en geweld was nog nooit zo laag dan vandaag.

Lees meer

Natuur en milieu


De aarde wordt steeds groener. Volgens onderzoek in het tijdschrift ‘Nature’ vergroent 50 procent van het aardoppervlak. Ook het tempo waarin we bossen kappen daalt gestaag.

Lees meer

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren