Gezondheid

 • Kindersterfte: in 1990 stierven 90 van de 1000 kinderen voor hun 5e verjaardag.
  In 2015 waren dit er 43 per 1000.
  In cijfers: in 1990 overleden 12 miljoen kleine kinderen, in 2012 stierven er 6,6 miljoen.
  [En dat zijn er 6,6 miljoen teveel.] Dat betekent wel dat nu dagelijks 17.700  kinderen overleven, die in 1990 nog zouden zijn gestorven.
 • Moedersterfte halveerde tussen 1990 en 2015.
  In 1990 stierven nog 400 vrouwen per 100.000 op het kraambed, in 2010 waren het er 210.
 • Malaria: in 15 jaar is het aantal doden door malaria bijna gehalveerd van 839 duizend naar 438 duizend.
  Daardoor leven vandaag nog 6,2 miljoen mensen, die anders waren gestorven door de beet van een malariamug.
 • In 2003 ontvingen 800 duizend mensen wereldwijd aids-medicatie. In juni 2014, waren dat er 13.6 miljoen.
 • In 2015 ontvingen 2 miljoen mensen voor het eerst aidsmedicatie, het grootste aantal in de geschiedenis.
  In 2015 was 46 procent van alle Hiv-besmette mensen onder behandeling.
 • Dankzij aidsmedicatie (Anti retrovirale Therapie, ART) hoefden tussen 1995 en 2013 ongeveer 7.6 miljoen mensen niet te sterven aan aids.
 • In het klassieke Rome, in 250, mocht een baby verwachten tussen de 20 en 30 jaar te worden.
  Wereldwijd, in 1900, mocht een baby verwachten 31 jaar te worden.
  Wereldwijd, in 2014, mocht een baby verwachten 67,2  jaar te worden.
 • In België, in 1870, mocht een baby verwachten 46,6 jaar te worden.
  In België, in 1954, mocht een baby verwachten om 68,6 jaar te worden.
  In België, in 2014, mag een baby verwachten om 81,1 jaar te worden.

Spring naar de toolbar