Natuur en milieu

Natuurgeweld: het percentage slachtoffers van natuurgeweld neemt sterk af. In het eerste decennium van de 20e eeuw, stierven jaarlijks nog 18 op de 100 duizend mensen door ‘natuurcatastrofes’(= bosbranden, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, hittegolven, epidemieën, aardbevingen, droogte en stormen). In het eerste decennium van de 21e eeuw, was dat er nog 1 op de 100 duizend per jaar.

Extreem weer: ook het percentage slachtoffers van ‘klimaat gerelateerd’ extreem weer (= droogte, overstromingen, stormen) is sterk gedaald, en wel met 98 procent sinds 1920.

Olierampen: in de jaren ’70 was het schering en inslag: massale vervuiling op zee door grote olielekkages. In 1975 waren er nog 116 olievervuilingen, in 2016 waren het er nog 5. Het percentage olietransporten dat vandaag veilig aankomt is nu 99,99 procent.

Vergroening: de aarde wordt groener en de toename van broeikasgas zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. Steeds meer gebieden kleuren groen, steeds minder gebieden worden bruin, zo blijkt uit satellietonderzoek. Volgens een onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, ‘verbruint’ naar schatting rond de 4 procent van alle aardoppervlakte terwijl tot 50 procent ‘vergroent’. Kopieer deze link naar de je browser voor het Nature-artikel (directe link werkt niet): http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n8/full/nclimate3004.html

Ontbossing: het tempo van ontbossing neemt geleidelijk af. Werd er in de jaren 1990 – 2000 nog gemiddeld 8.3 miljoen hectare bos per jaar gekapt, in de jaren 2000 – 2010 nam dat af tot een gemiddelde van 5.2 miljoen hectare per jaar.

CO2 uitstoot: terwijl de uitstoot van CO2 wereldwijd nog toeneemt, daalt hij in een van de grootste vervuilende landen ter wereld, de Verenigde Staten. Mede dankzij de overgang van kolen naar gas, is de uitstoot per hoofd van de bevolking per jaar terug op het niveau van de jaren ’70

Ozonlaag: de ozonlaag herstelt zich weer omdat we, wereldwijd, de substanties die ozon afbreken volledig in de ban hebben gedaan. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zal de ozonlaag waarschijnlijk op de helft van de 21e eeuw volledig hersteld zijn.

Biodiversiteit: de wereldwijde biodiversiteit wordt steeds meer beschermd. In 2014 stond 15.3 procent van alle landnatuur, en 8.4 procent van alle kustgebieden onder bescherming van de mens.

Spring naar de toolbar