Natuur en milieu

 • Hoe het klimaat ook verandert, het percentage slachtoffers van natuurgeweld neemt sterk af.
  In het eerste decennium van de 20e eeuw, stierven nog 18 op de 100 duizend mensen door ‘natuurcatastrofes’
  (= bosbranden, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, hittegolven, epidemieën, aardbevingen, droogte en stormen).
  In het eerste decennium van de 21e eeuw, was dat er nog 1 op de 100 duizend.
 • In de jaren ’70 was het schering en inslag: massale vervuiling door olie.
  In 1975 kwamen nog 115 grote ongevallen met olielekkages voor, in 2012 waren het er nog 7.
 • De aarde wordt groener en de toename van broeikasgas zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
  Steeds meer gebieden kleuren groen, steeds minder gebieden worden bruin, zo blijkt uit satellietonderzoek.
  Naar schatting ‘verbruint’ vandaag rond de 4 procent van alle aardoppervlakte, terwijl tussen de 25 en 50 procent ‘vergroent’.
 • Het tempo van ontbossing neemt geleidelijk af. Werd in de jaren ’90 nog meer dan 8 miljoen hectare bos gekapt, in 2010 was het iets meer dan 5 miljoen.
 • Terwijl de uitstoot van CO2 wereldwijd nog toeneemt, daalt hij  in de westerse wereld.
  In de VS is de uitstoot van CO2 per hoofd van de bevolking alweer terug op het niveau van de jaren ’70.
 • Het gat in de ozonlaag gaat weer dicht omdat we, wereldwijd, substanties die ozon afbreken in de ban hebben gedaan.
 • Biodiversiteit wordt steeds meer beschermd.
  In 2014 stond 15.3 procent van alle landnatuur, en 8.4 procent van alle kustgebieden onder bescherming van de mens.

Spring naar de toolbar