Vrede en veiligheid

Veiligheid: de wereld was vroeger een stuk gevaarlijker dan we vaak denken. Wanneer we oorlog en gewapende conflicten bekijken in een historisch perspectief, dan blijkt dat het percentage slachtoffers van geweld nog nooit zo laag was dan vandaag. Dat is de stelling van de Amerikaanse wetenschapper Steven Pinker, in zijn geruchtmakende boek The better angels of our nature’, vertaald in het Nederlands als Ons betere ik’.

Oorlogen: ‘we denken dat onze wereld wordt verscheurd door terreur en oorlog. Maar waarschijnlijk leven we in de meest vreedzame tijd in de geschiedenis van de mens’, zegt Steven Pinker. Wanneer we een oorlog definiëren als een gewapend conflict met meer dan 10.000 doden per jaar, dan worden in het voorjaar van 2017 nog vier oorlogen uitgevochten. Dat zijn de oorlogen in Afghanistan, in Syrië, Irak en de drugsoorlog in Mexico. De westerse wereld is op dit moment geheel vrij van oorlog. Ook in de Amerika’s is het vrijwel zover. Met het vredesakkoord dat de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC afgelopen jaar tekenden, is er op beide continenten nagenoeg geen oorlogsgeweld meer.

Oorlogsslachtoffers: de afname van oorlog en geweld zie je ook terug in het dalende aantal slachtoffers. In 1950 stierven ongeveer 590.000 mensen in oorlogen en door terrorisme. In 2015 waren dat er 170.000. In 1950 stierven wereldwijd nog 23 op de 100.000 mensen, de teller staat op dit moment op 2,3 oorlogsdoden per 100.000 mensen.

Terreur wereldwijd: hoewel de angst voor terreuraanslagen er goed in zit, is het aantal terreurslachtoffers wereldwijd voor het tweede jaar op rij gedaald. Volgens onderzoekers van de Global Terrorism Index (GTI) waren er in 2014 nog 32.765 doden door terreur.  In 2016 was dat bijna een kwart minder en vielen er wereldwijd 25.600 slachtoffers door terreur.

Terrorisme in Europa: van 1985 tot 2001 vielen in Europa 2120 slachtoffers door terrorisme. In de vijftien jaar die tussen de aanslagen van september 2001 en december 2016 stierven in de Europese Unie 683 mensen door terroristisch geweld. In de tijd ná de aanslagen van “elf september 2001” was er dus mínder terrorisme dan in dezelfde periode daarvoor.

Terreur in Nederland: tussen 1970 en 1990 vielen in Nederland 32 slachtoffers door terrorisme. Van 1990 tot 2017 was dat er één: de moord op Theo van Gogh. (Volgens het Wetboek van Strafrecht betekent terrorisme dat de pleger van geweld de bevolking of een deel van de bevolking ernstige vrees aan wil jagen, dat hij de overheid tot iets wil dwingen of dat hij een land ernstig wil ontwrichten. Hoe dramatisch ook, de moord op Pim Fortuyn, het doodrijden van zeven mensen tijdens Koninginnedag 2009 door Karst Tates of het neerhalen van MH-17 vielen niet onder de definitie van terrorisme.)

Moorden Nederland & België: Het percentage moorden in Nederland en België is in de loop der eeuwen sterk afgenomen. Tegenover één moordslachtoffer per honderdduizend mensen vandaag, stonden er 45 per honderdduizend in de late middeleeuwen. In Nederland werden in 1996 nog 239 moorden gepleegd, in 2015 waren dat er 120.

Democratie: het aantal democratische landen op de wereld groeit gestaag. Rond 1800 waren er helemaal geen democratische landen op de wereld. In 1940 waren er wereldwijd negen democratieën. In 2009 waren niet minder dan 87 landen democratisch.

Spring naar de toolbar