Wc’s voor 2,1 miljard mensen. Op naar de laatste 2,4 miljard.

Goedemorgen. Het is 19 november en de 15e Wereld Toilet Dag van de Verenigde Naties. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het lastige feit dat anno 2016 nog 2,4 miljard mensen wereldwijd geen gebruik kunnen maken van een wc. Dat is niet alleen vervelend voor deze een-derde van de wereldbevolking, het is ook ongezond en gevaarlijk.

Wie niet beschikt over een toilet of latrine moet in onhygiënische omstandigheden zijn behoeften doen: in bosjes, tussen treinrails, achter schuttingen en boven open water, wat vaak leidt tot overdraagbare ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis A, tyfus en zelfs polio.

Volgens schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie sterven wereldwijd bijna 600 duizend mensen per jaar omdat ze niet beschikken over een wc. Een bijkomend gevaar is dat veel vrouwen die in het open veld moeten plassen en poepen een verhoogde kans lopen te worden verkracht.

loo

#Doormijnbril

Deze zaterdag laat Simavi, [een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich richt op gezondheid] Nederlanders kennis maken met de beroerde omstandigheden waaronder de 2,4 miljard hun behoeften moeten doen. Dat doet Simavi met de actie #doormijnbril. Via virtuele brillen kan het winkelend publiek diep in de geïmproviseerde ontlastingsplekken van de allerarmsten kijken.

In Afrika en Azië zet Simavi zich in om mensen ook daadwerkelijk aan wc’s en schoon water te helpen. Dat doet de organisatie met succes. In 2015 was Simavi  nauw betrokken bij het verschaffen van toiletten aan bijna 20 miljoen mensen. Nog eens 4,7 miljoen mensen werden door toedoen van Simavi voorgelicht over gezondheid en hygiëne.

Van 4,5 naar 2,4 miljard

Daarmee leverde Simavi een concrete bijdrage aan een veel bredere trend. Want ook al beschikken 2,4 miljard mensen nu niet over een toilet, in 1990 waren dat nog 4,5 miljard  mensen.
Niet minder dan 2,1 miljard mensen kregen in amper 25 jaar toegang tot een wc en dat is een enorme stap vooruit. Bij Simavi zijn ze hoopvol dat de komende jaren nog eens zo’n sprong wordt gemaakt. Aan de organisatie zelf zal het in elk geval niet liggen.

Volg hier het werk van Simavi. Een studie door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO toonde aan dat één dollar die wordt geïnvesteerd in betere sanitaire voorzieningen, een winst oplevert van 5.50 dollar aan lagere gezondheidskosten, een hogere productiviteit en minder kindersterfte.

Simavi, resultaten 2015, uit jaarverslag.

Simavi, resultaten 2015, uit jaarverslag.