Wereldwijd veel meer kinderen naar school dan we denken

peter-hershey-112799

Foto: Peter Hershey via Unsplash

Even een simpele vraag…
Hoeveel kinderen gaan wereldwijd naar school? De helft? Meer dan de helft? Minder? Het antwoord zal menigeen verassen. Ruim 90 procent van alle kinderen wereldwijd gaat tegenwoordig naar school. Wie er flink naast zat, hoeft zich niet te schamen. Want slechts 2 procent van de Nederlanders komt in de buurt van het goede antwoord. Minder dan een half procent van alle Nederlanders weet daadwerkelijk dat het meer dan 90 procent is. Dat blijkt uit onderzoek van World’s Best News samen met Motivaction

Inhaalslag
Maar liefst 91 procent van alle kinderen wereldwijd gaan naar de basisschool, zo blijkt uit cijfers van de Wereldbank en de Verenigde Naties. In rijke landen is dat 95 procent. De regio met het laagste schoolbezoek is Afrika onder de Sahara, waar 80 procent van de kinderen naar school gaat. In 1990 was dat in Afrika nog maar 52 procent. Veel lage inkomenslanden hebben de afgelopen decennia hun achterstand op rijke landen ingehaald. Zo gaan in landen als Rwanda, Bangladesh en Mexico vandaag evenveel of zelfs meer kinderen naar de basisschool dan in de Verenigde Staten.

Pessimistisch beeld
Heel optimistisch over het wereldwijde schoolbezoek zijn wij Nederlanders niet. Maar we zijn dan ook niet goed geïnformeerd. Motivaction vroeg ruim 1000 deelnemers hoeveel procent van de kinderen in de basisschool leeftijd volgens hen naar school ging. 12 procent gaf aan het niet te weten, de overige 88 procent schatte hun aandeel gemiddeld op 53,6 procent.

Onderzoek
Dat pessimistische beeld over het wereldwijde schoolbezoek onder de Nederlanders komt volgens  mediaonderzoeker Mirjam Vossen van World’s Best News vooral doordat mensen de vooruitgang in arme landen onderschatten. “We lopen rond met een achterhaald beeld van ontwikkelingslanden. Media en ontwikkelingsorganisaties blijven ons maar vertellen hoe slecht het daar gaat. Zonder meer zijn er de problemen met het onderwijs groot: klassen zitten overvol en de kwaliteit is vaak laag. Maar laten we vooral niet vergeten dat er in de afgelopen decennia ook enorm veel is bereikt.”

Terug naar de vorige pagina